Nazaj na seznam

ZAMENJAVA KOLESA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vključite varnostne utripalke.

Vozilo parkirajte stran od prometa na vodoravnih, nespolzkih in trdnih tleh.

Zategnite ročno zavoro in vključite eno od prestav (prvo, vzvratno ali položaj P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Vsi potniki naj zapustijo vozilo in naj bodo oddaljeni od območja, kjer poteka promet.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja v državi, kjer se vozite.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi orodje dobro pritrdite v garnituri orodja in slednjo pravilno pospravite v njeno ležišče: obstaja nevarnost poškodb.

Dvigalka je namenjena izključno zamenjavi kolesa. Zato je ne uporabljajte za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršnokoli delo.

Poškodovano pnevmatiko čimprej nadomestite z novo.

Poškodovano pnevmatiko je treba dati v pregled (in če je mogoče, v popravilo) strokovnjaku.

Odstranite okrasni pokrov (glejte odstavek »Okrasni pokrovi« v 5. poglavju).

Odvijte kolesne vijake s ključem za kolesne vijake 1. Namestite ga tako, da boste nanj lahko pritisnili in ga zavrteli navzdol.

Dvigalko 2 postavite vodoravno pod vozilo in čim bližje kolesu, ki ga nameravate sneti, tako da bo nastavek glave dvigalke 3 sovpadal z odprtino na spodnjem delu karoserije.

Začnite privijati, da podnožje pravilno namestite (zamaknjeno pod vozilo in navpično poravnano z glavo dvigalke).

Odvijte matice in odstranite kolo.

Na pesto namestite rezervno kolo.

Zategnite matice in spustite dvigalko.

Ko so kolesa na tleh, močno zategnite matice in čim prej preverite, ali so trdno privite.

Namestite okrasni pokrov.

Varnostni vijaki

Če uporabljate varnostne vijake, jih namestite čim bliže ventila (obstaja nevarnost, da ne bo mogoče namestiti okrasnega pokrova kolesa).