Nazaj na seznam

ELEKTRIČNI POMIK STEKEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ti sistemi delujejo pri vključenem kontaktu (položaj »Vklop« M) ali po izklopu kontakta do odpiranja voznikovih vrat (omejeno na približno 3 minute).

Za spust ali dvig stekla do želene višine pritisnite ali dvignite stikalo za določeno steklo.

Na voznikovem mestu uporabite stikalo:

1 za steklo na voznikovi strani,

2 za steklo na sovoznikovi strani.

S sovoznikovega sedeža delujte na stikalo 3.

Impulzni način delovanja

Pri nekaterih izvedenkah vozila je ta način delovanja dodan funkciji predhodno opisanega električnega pomika stekel.

Slednji je lahko na voljo za voznikovo steklo. Na kratko do konca pritisnite ali povlecite stikalo 1: steklo se bo popolnoma spustilo ali dvignilo. Če med spuščanjem ali dviganjem pritisnete stikalo, se steklo ustavi.

Voznikova odgovornost

Nikoli ne puščajte ključa ali daljinskega upravljalnika v vozilu, niti za krajši čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, z vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Če se kdo priščipne, steklo nemudoma pomaknite navzdol, tako da pritisnete na ustrezno stikalo.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Ne naslanjajte predmetov na delno odprto steklo: lahko se pokvari mehanizem za pomik stekla.

Pri zapiranju stekel lahko pride do resnih poškodb.

Impulznega električnega pomika stekla ni mogoče upravljati

Impulzni električni pomik stekla je opremljen s termično zaščito: če zaporedoma pritisnete stikalo za stekla več kot šestnajstkrat, preklopi v način zaščite (steklo se zaklene).

Lahko:

- uporabite stikalo za električni pomik stekel v intervalih po približno 30 sekund,

- pri delujočem motorju se bo steklo odklenilo po približno 20 minutah neuporabe stikala za električni pomik stekel.

Opomba: če steklo na voznikovi strani proti koncu zapiranja naleti na odpor (npr. veja drevesa ipd.), se ustavi in spusti za nekaj centimetrov navzdol.

Zadnja stekla

Za odpiranje stekla premaknite ročico 4 (gib A) in jo blokirajte s pritiskom v desno.

Pri zapiranju se prepričajte, da je steklo dobro zaprto.

Motnje pri delovanju

Električni pomik stekel

Če se steklo noče zapreti, sistem preide v način neimpulznega delovanja: dvignite stikalo tolikokrat, kot je potrebno, da se steklo popolnoma zapre (steklo se postopoma dviga), in pridržite stikalo za tri sekunde (še vedno na strani za zapiranje), nato pa popolnoma spustite in dvignite steklo, da ponovno vzpostavite pravilno delovanje sistema.

Po potrebi se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri zapiranju oken pazite, da noben del telesa (npr. roka, dlan itd.) ni zunaj vozila.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.