Twingo

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka prednjihmeglenk
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Kontrolna lučka sistema varnostne blazine
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Opozorilna lučka odprtih vrat
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.
Lučka načina
          ECO
Indikator spremembe prestave.
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja
Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu
Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru
Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike
Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev
Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik
Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove
Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine
Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Zasveti istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge skupaj z drugimi lučkami.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Prižge se, ko vključite kontakt, in jo spremlja zvočni signal, nato pa po nekaj sekundah ugasne.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite rezervoar za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START, nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo. NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Ko vključite kontakt, kontrolna lučka gori z modro barvo.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in kontrolna lučka ponovno zagoreti modro. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Indikator spremembe prestave.

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor) ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu napaka. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru

Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je na računalniku vbrizgavanja napaka.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Vklopi se, ko vključite kontakt ali ko se zažene motor, nato se po nekaj sekundah izklopi OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH in SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove

Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine

Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine