Nazaj na seznam

GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

(odvisno od izvedbe vozila)

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Klimatska naprava

3 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

4 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

5 Uravnavanje temperature zraka.

6 Reciklaža zraka.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S tipko 2 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) klimatsko napravo.

Sistema ni mogoče vklopiti, če je stikalo 3 nastavljeno na »0«.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 7): ob vklopu načina ECO se lahko zmanjša zmogljivost gretja in/ali klimatske naprave. NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte stikalo 1.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pomaknite gumb 6 v levo. Pri tem načinu delovanja zrak v notranjosti kroži brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti vozila pred zunanjim zrakom (npr. pri vožnji v območjih z večjim onesnaževanjem itd.);

- večjo zmogljivost hlajenja potniškega prostora ob vklopljeni klimatski napravi (vgrajena lučka A/C na stikalu 2 je vklopljena).

Če klimatska naprava ni vklopljena (lučka A/C na stikalu 2 je izklopljena), lahko daljša uporaba recikliranega zraka povzroči rošenje bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter druge nevšečnosti zaradi prisotnosti nerecikliranega zraka v potniškem prostoru.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), tako da ponovno pomaknete gumb 6 v desno, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Uravnavanje količine dovajanega zraka v potniški prostor

Pomikajte ročico 3. Čim bolj je gumb obrnjen na desno, tem večja je količina dovajanega zraka.

Sušenje stekla

Za vklop sušenja postavite upravljalna gumba 1 in 3 v položaj W, upravljalni gumb 6 pa v položaj . Če sušenje stekel še vedno ni popolno, pritisnite gumb 2, da uporabite klimatsko napravo.

Opomba: klimatska naprava ne deluje pri temperaturah, nižjih od 2 °C.

Če želite ustaviti pretok zraka, nastavite stikalo 3 na »0«. Sistem je deaktiviran: hitrost ventilatorja je nič (pri mirujočem vozilu). Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 5 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 5 v desno.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 4. Prižge se vgrajena kontrolna lučka.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 4.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Daljša uporaba prezračevanja v položaju »0« lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter neprijeten vonj v potniškem prostoru.