Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, praznjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 2;

- dopolnite do ustreznega nivoja (informativno: količina med oznakama »MINI« in »MAXI« na merilni palici 1 znaša od 0,9 do 1,1 litra, odvisno od motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 1 preverite nivo olja (po prej opisanem postopku).

Po izvedeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Ne nalivajte olja prek oznake »MAXI" in ne pozabite priviti pokrovčka 2 ter vstaviti merilne palice 1.

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema za nadzor izpustov.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nivo motornega olja vedno preverite z merilno palico po zgoraj opisanem postopku (nivo ne sme biti nikoli nižji od oznake »MINI" ali višji od oznake "MAXI" na merilni palici).

Kakovost motornega olja

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Dolivanje in/ali preverjanje nivoja olja: pri dolivanju olja pazite, da olje ne kaplja na sestavne dele motorja.

Ne pozabite pravilno zapreti pokrovčka in namestiti merilne palice, da preprečite razprševanje olja po vročih delih motorja.

Obstaja nevarnost požara.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega motorja, pazite, da se ne opečete.