Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošne informacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 litra olja na prevoženih 1000 km, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostnost preverjanja nivoja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete morebitnim poškodbam motorja.

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Za ugotavljanje natančnega nivoja olja in preverjanje, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), je treba obvezno uporabljati merilno palico.

Prikazovalnik na instrumentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

Glejte strani v nadaljevanju.

- Potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

- merilno palico C potisnite do konca;

- ponovno izvlecite merilno palico;

- preverite nivo: nivo olja ne sme biti nikoli pod oznako »MINI« A ali segati nad oznako »MAXI« B.

Ko odčitate nivo, pazite, da boste merilno palico potisnili do konca.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja B: nevarnost okvare motorja in sistema za zmanjšanje onesnaževanja.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.