Nazaj na seznam

OKOLJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozilo velja za okolju prijazno tekom celotne življenjske dobe: med proizvodnjo, med uporabo in tudi kot odsluženo vozilo.

Proizvodnja

Proizvodnja vašega vozila poteka v industrijskem središču, ki izvaja vse napredne ukrepe za čim manjše ogrožanje okoliških prebivalcev in narave (zmanjšanje porabe vode in energije, motečega izgleda, hrupa, izpustov v ozračje, vodnih odplak, zbiranje in ločevanje odpadkov).

Emisija škodljivih izpušnih plinov

Vaše vozilo je zasnovano tako, da v času uporabe prispeva k manjšemu izpustu toplogrednih plinov (CO2) in s tem k manjši porabi goriva.

Poleg tega so vozila opremljena s sistemom za zmanjševanje onesnaževanja, ki vključuje katalizator, lambda sondo, aktivni ogljikov filter (slednji preprečuje uhajanje bencinskih hlapov iz rezervoarja v ozračje)...

Tudi vi skrbite za čisto okolje!

- Obrabljene dele in dele, ki so bili zamenjani pri tekočem vzdrževanju vozila (akumulator, oljni filter, zračni filter, baterije...) ter plastenke za olje (prazne ali napolnjene s starim oljem) oddajte na temu namenjenih odlagališčih.

- Neuporabna vozila je treba izročiti pooblaščenim centrom, kjer bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.

- V vsakem primeru upoštevajte lokalne predpise.

Reciklaža

85 % delov vozila je mogoče reciklirati, kar pomeni 95 % mase vozila.

S tem namenom so bili številni deli zasnovani na način, da jih je mogoče reciklirati. Zgradbe in materiali so bili podrobno proučeni zaradi lažje demontaže teh sestavnih delov in njihovo ponovno obdelavo v posebnih predelovalnicah.

Z namenom, da bi ohranili surovine, so v vozilo vgrajeni številni deli iz reciklirane plastike ali iz obnovljivih materialov (snovi rastlinskega in živalskega izvora, kot sta bombaž in volna).