Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija, ki opozarja na skrenitev z voznega pasu, opozori voznika na nenamerno prekoračitev neprekinjene ali prekinjene črte.

Ta funkcija uporablja kamero, nameščeno na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Aktiviranje

Pritisnite stikalo 1: opozorilna lučka 2 v stikalu 1 se izklopi.

Funkcija preklopi v opozarjanje, če:

- izklopi se opozorilna lučka na stikalu 1;

in

- je hitrost večja od približno 70 km/h;

in

- so črte zaznane.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se prižge, da vas opozori.

Če črto prevozite brez aktiviranja smernih kazalcev, funkcija opozori voznika s kontrolno lučko na instrumentni plošči in z zvočnim signalom.

Pogoji neaktiviranja opozoril

- indikatorji smeri, ki so aktivirani ali so bili aktivirani manj kot 4 sekunde pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- v ovinkih funkcija dovoli rahlo sekanje;

- Umazano vetrobransko steklo v višini kamere;

-...

Deaktiviranje

Uporabite stikalo 1. Zasveti opozorilna lučka 2 na stikalu 1.

Motnje delovanja

V primeru težav v zvezi z delovanjem ostane vklopljena opozorilna lučka na gumbu 1, vklopita se opozorilni lučki © in na instrumentni plošči, hkrati pa se oglasi še kratek zvočni signal. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril