Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri višji hitrosti od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti ali njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+).

3 Zniževanje regulirane hitrosti (-).

4 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani .

Zasveti zelena kontrolna lučka 7 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »CRUISE« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad približno 30 km/h) pritisnite stikalo 2 (+): funkcija se vklopi in trenutna hitrost je shranjena.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vključitev regulatorja pa je potrjena tako, da zasveti zelena kontrolna lučka 6 poleg lučke 7.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (+) za zviševanje hitrosti;

- stikalo 3 (-) za zmanjševanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozori utripajoča shranjena hitrost na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 5 (0);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo »MEM«.

Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi ugasnjena kontrolna lučka .

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji…). Pritisnite stikalo 4 (R), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Ob priklicu shranjene hitrosti je vključitev regulatorja hitrosti potrjena s prižigom kontrolne lučke .

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 2 (+), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom stikala 1: v tem primeru hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjujeta ugasnjeni zeleni kontrolni lučki in na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.