Nazaj na seznam

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas med vožnjo opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Princip delovanja

Vsa kolesa imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka 1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah.

Postopek za reinicializacijo

Pri ustavljenem motorju:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo kontrolno lučko 5;

- pritisnite in držite (približno pet sekund) gumb 3 ali 4, da zaženete nastavitev. Opozorilna lučka utripa «SET «, nato pa neprekinjeno sveti. To kaže, da je zahteva za ponastavitev vrednosti referenčnega tlaka upoštevana.

Opomba: vrednost tlaka v pnevmatikah ne sme biti manjša od priporočene in navedene na robu voznikovih vrat ali, odvisno od vozila, na dnu voznikovih vrat.

Prikaz podatkov na zaslonu

Napolnite pnevmatike

Neprekinjeno sveti kontrolna lučka . To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v 4 hladnih pnevmatikah. Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

Predrta pnevmatika

Opozorilna lučka sveti neprekinjeno skupaj z ® opozorilno lučko in piskom. To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s kontrolno lučko ©.

Ta kontrolna lučka se prikaže v primeru montaže koles(a) brez tipal na vozilo (npr. rezervnega kolesa). V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak v pnevmatiki preverili pri hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za priporočen tlak 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...).

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo, da zamenja pnevmatike, z njim se posvetujte o dodatni opremi, ki je združljiva s sistemom in na voljo v servisni mreži: uporaba druge dodatne opreme lahko vpliva na pravilno delovanje sistema.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala pooblaščena servisna mreža.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika). Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila

Pomen

Napolnite pnevmatike

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Predrta pnevmatika

Opozorilne lučke so prikazane neprekinjeno in jih spremlja pisk. To pomeni, da je določena pnevmatika predrta, ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nastavite tlak v vseh štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja usposobljeno osebje).

+ ©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom (npr. rezervno kolo) ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Lokacija pnevm. napaka

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnevmatiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah še naprej deluje.