Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas ta opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem je nameščen, če je v vozilu nalepka A.

Nalepko preverite tako, da odprete voznikova vrata.

Princip delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba ponastaviti s tlakom v pnevmatikah, ki je enak vrednosti za tlak v pnevmatikah, zapisani na nalepki. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da sistem opozarjanja v primeru večje izgube tlaka v pnevmatikah ne bo zanesljiv. TLAK NAPOLNJENOSTI PNEVMATIKE.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila;

-...

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

Ta postopek je treba izvesti pri zaustavljenem vozilu:

- po vsakem polnjenju ali ponovni nastavitvi tlaka v eni od pnevmatik;

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa;

- po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik;

- po zamenjavi koles na isti premi (sprednjih koles ne smete zamenjati z zadnjimi in obratno).

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- na kratko pritisnite enega od gumbov 2 ali 3 tolikokrat, kot je potrebno za dostop do zavihka »SET « na zaslonu B;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 2 ali 3, da zaženete inicializacijo. Če opozorilna lučka »SET « utripa približno 5 sekund in jo spremlja opozorilna lučka »SET «, ki neprekinjeno sveti, to kaže, da je bila zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah ustrezno registrirana.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Pri nekaterih stopnjah opremljenosti lahko ponastavitev opravite na zaslonu multimedijskega sistema (glejte navodila za multimedijski sistem).

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko A na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Polnjenje pnevmatik in ponastavitev

Opozorilna lučka  1 se vklopi (ne utripa).

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno ali predrto.

Če je pnevmatika izpraznjena, jo znova napolnite.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Preverite in ponovno nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ko so hladne, ter zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Opozorilna lučka  1 se izklopi po zagonu ponastavitve referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. PNEVMATIKE.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Sistem je treba preveriti

Opozorilna lučka  1 več sekund utripa in nato neprekinjeno sveti. Ta opozorilna lučka se vklopi skupaj z opozorilno lučko ©.

Sporočata napako v sistemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ni na voljo

Opozorilna lučka  1 več sekund utripa in nato neprekinjeno sveti.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).