FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za avtomatski menjalnik:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- je zavorni pedal dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- Menjalnik je v nevtralnem položaju (mrtva točka)

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 5 km/h.

Pri vseh vozilih

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti. Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M.

ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, prestavna ročica je v položaju N, ročna zavora pa ni aktivirana;

ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, prestavna ročica je v položaju P ali N in ročna zavora je aktivirana;

ali

- prestavna ročica vozila je v položaju R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen;

ali

- v ročnem načinu je prestavna ročica premaknjena proti (+) ali (-).

Za ročni menjalnik:

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Poseben primer

Ko je motor v stanju pripravljenosti (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.) in zapustite vozilo, vas zvočni signal opozori, da je motor v stanju pripravljenosti in ni zaustavljen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): kontakt mora biti izklopljen. UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA;

- temperatura motorja je prenizka

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja po pobočju navzdol ipd.);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Posebna opomba: za nekatere od teh pogojev je samodejni ponovni zagon motorja onemogočen, če so odprta ena od sprednjih vrat.

Vključitev, izključitev funkcije

Pritisnite stikalo 1 ali, odvisno od vozila, stikalo 3, da izklopite funkcijo. Vklopi se vgrajena opozorilna lučka 2 ali, odvisno od vozila, vgrajena opozorilna lučka 4.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Izklopi se vgrajena opozorilna lučka 2 ali, odvisno od vozila, vgrajena opozorilna lučka 4.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon. UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, pritisnite stikalo 1 ali 3 za samodejni ponovni zagon motorja.

Motnje delovanja

Ko se vklopi vgrajena opozorilna lučka 2 ali, odvisno od vozila, vgrajena opozorilna lučka 4, se sistem izklopi.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA.