Nazaj na seznam

UTEKANJE VOZILA, ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Utekanje vozila

Vozila z bencinskim motorjem

Dokler ne prevozite vsaj 1000 km, ne vozite s hitrostjo nad 130 km/h v najvišji prestavi.

Šele, ko boste prevozili okoli 3000 kilometrov, lahko vaše vozilo obremenite do največjih zmogljivosti.

Opomba: za novo vozilo v fazi obratovanja: je raven hladilne tekočine lahko višja od »MAXI« oznake na rezervoarju, nato se spusti med nivoja »MINI« in »MAXI«. To ne predstavlja tveganja.

Pogostnost servisnih pregledov: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Položaj »Stop in zaklenjen volan« St

Zaklepanje: izvlecite ključ in zasukajte volanski obroč, da se zablokira.

Odklepanje: počasi obračajte ključ in istočasno premikajte volanski obroč.

Položaj »Delni kontakt« A

V tem položaju je kontakt izključen, vendar lahko vključite nekatere porabnike (npr. radio...).

Položaj »Vožnja« M

Vključen je kontakt.

Položaj “Zagon” D

Če motor ne steče, obrnite ključ v začetni položaj in ponovite zagon. Takoj ko motor steče, spustite ključ.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom

Pred zagonom motorja pomaknite izbirno ročico v položaj P.

Zagon motorja

Hladen ali segret motor

- Obrnite ključ v položaj zagona in pri tem ne pritiskajte pedala plina.

- takoj ko motor steče, spustite ključ.

Posebna opomba: če motor zaganjate pri zelo nizki zunanji temperaturi (pod -10 °C) pritisnite pedal sklopke in ga držite pritisnjenega, dokler se motor ne zažene.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ nazaj v položaj »Stop«.

Nikoli ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.