Nazaj na seznam

VAROVALA ZA OTROKE: pritrditev s sistemom Isofix

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje so v spodnji preglednici povzete iste informacije kot na shemi na naslednji strani.

Vozilo s 4 sedeži: namestitev otroškega sedeža ISOFIX.

Tip otroškega sedeža

Teža otroka

Velikost sedeža

Sovoznikov sedež (1)

Zadnja stranska sedeža

Z izklopljeno airbag

Z vklopljenimi sestavnimi deli airbag

Prečno nameščena košara

Skupina 0

< 10 kg

F, G [L1, L2]

X

X

IL (2)

Otroška lupinica, obrnjena v nasprotni smeri vožnje

Skupini 0 in 0+

< 13 kg

E [R1]

X

X

IL (3)

Sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje

Skupini 0+ in 1

< 13 kg in 9 do 18 kg

C [R3]

X

X

X

D [R2]

X

X

IL (3)

Sedež, obrnjen v smeri vožnje

Skupina 1

9 do 18 kg

A, B, B1

[F3, F2, F2X]

X

X

IUF - IL (4)

Dvižno sedišče

Skupini 2 in 3

15 do 25 kg in 22 do 36 kg

[B2]

X

X

IUF - IL (4)

Sedež i-Size

X

X

i-U

X = Mesto ni primerno za namestitev otroškega sedeža ISOFIX.

IUF/IL = Mesto, na katerem je dovoljena namestitev otroškega sedeža s pritrdišči ISOFIX, homologiranega kot »univerzalen/poluniverzalen ali specifičen za določeno vozilo«. Preverite, ali se lahko namesti.

i-U = Primerno za univerzalne pripomočke za varovanje i-Size, nameščene v smeri vožnje in v obratni smeri.

(2) Košaro se namesti prečno na smer vožnje, tako da zasede najmanj dva sedeža. Otrokova glava naj bo obrnjena proti notranjosti vozila.

(3) Prednji sedež pomaknite do konca naprej, da boste lahko namestili otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Nato pomaknite prednji sedež toliko nazaj, da se ne bo dotikal otroškega sedeža.

(4) Ko je otroški sedež obrnjen v smeri vožnje, naslonite naslonjalo otroškega sedeža ob naslonjalo sedeža v vozilu. V vsakem primeru odstranite zadnji naslon glave na sedežu, na katerem je nameščen otroški sedež. To je potrebno opraviti preden namestite otroški sedež. VZGLAVNIKI NA ZADNJIH SEDEŽIH.

Velikost otroškega sedeža ISOFIX je označena s črko:

- A, B, B1 [F3, F2, F2X]: sedeži, obrnjeni v smeri vožnje, skupine 1 (9-18 kg);

- [B2]: jahači, skupine 2 (15-25 kg) ali skupine 3 (22-36 kg);

- C, D [R3, R2]: otroške lupinice ali sedeži, obrnjeni v nasprotni smeri vožnje, skupine 0+ (do 13 kg) ali skupine 1 (9-18 kg);

- E [R1]: otroške lupinice, obrnjene v nasprotni smeri vožnje, za skupino 0 (do 10 kg) ali 0+ (do 13 kg);

- F, G [L1, L2]: košare za dojenčke skupine 0 (do 10 kg).

(1) SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB: preden na sovoznikov sedež namestite otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, preverite, ali je sovoznikova varnostna blazina izklopljena VAROVALA ZA OTROKE: izklop, vklop sovoznikove varnostne blazine.

Vozilo s 4 sedeži brez oznak ISOFIX na sovoznikovem sedežu

³ Preden potniku omogočite uporabo sedeža, preverite stanje varnostne blazine.

² To mesto ni primerno za namestitev takšnega otroškega sedeža.

Otroški sedež, pritrjen s pritrdišči ISOFIX

Mesto je primerno za pritrditev otroškega sedeža ISOFIX in i-Size.

± Sedeži ISOFIX so opremljeni s pritrdiščem, ki omogoča pritrditev univerzalnega otroškega sedeža, obrnjenega v smeri vožnje ISOFIX. Pritrdilna mesta za zadnje sedeže so v prtljažniku.

Sistem za varovanje otroka, ki ni primeren za to vozilo, ne bo pravilno varoval otroka ali dojenčka. Otrok se lahko hudo ali celo smrtno poškoduje.