Nazaj na seznam

ZADNJE IN BOČNE LUČI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zavorne luči in smerokazi

- V prtljažnem prostoru dvignite pokrov 1;

- odvijte vijak 2;

- z zunanje strani potegnite sklop luči k sebi, tako da ga primete na strani A;

- odstranite nosilec žarnice, tako da sprostite vse štiri nastavke 3;

- zamenjajte žarnico;

- ponovno namestite nosilec žarnice in potiskajte sklop luči do dna, dokler se ne zaskoči;

- preverite, ali je luč dobro blokirana;

- privijte vijak 2 in zaprite pokrov 1.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

4 Zavorne luči

Vrsta žarnice: P21/5W

5 Smerokaz

Vrsta žarnice: PY21W.

6 Luč za vzvratno vožnjo

Vrsta žarnice: P21W.

7 Meglenke

Vrsta žarnice: P21W.

Opomba: pri nekaterih vozilih so luči za vzvratno vožnjo in meglenke zamenjane.

Pozicijska luč LED 8

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Tretja zavorna luč 9

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Lučke za osvetlitev registrske tablice

- Odpnite lučko 10 tako, da pritisnete jeziček 11;

- snemite pokrovček lučke, da boste lahko prišli do žarnice.

Vrsta žarnice: W5W.

Bočni smerokazi

Odpnite kontrolno lučko 12 s ploščatim izvijačem ali podobnim orodjem.

Zasukajte nosilec žarnice za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: W5W.

Zamenjajte žarnico in ponovno namestite bočno utripalko na mesto.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.