Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Avtomatski način delovanja

2 Uravnavanje temperature zraka.

3 Funkcija za boljšo vidljivost.

4 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

5 Upravljanje klimatske naprave.

6 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

7 Reciklaža zraka.

8 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

AUTO: optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite tipko 1.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite z obračanjem gumba 6 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 2 glede na želeno temperaturo.

Čimbolj je gumb obrnjen na desno, tem višja je temperatura.

Posebnost: nastavitev ekstremnih temperatur omogoča sistemu, da maksimalno ohladi ali segreje potniški prostor (»18 °C« in »26 °C«).

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite na tipko 3; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Pritisnite tipko 8 za izklop gretja zadnjega stekla. Lučka na tipki ugasne.

To funkcijo izključite s pritiskom gumba 3 ali 1.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite enega izmed gumbov 4. Prižge se kontrolna lučka na izbranem gumbu.

Hkrati lahko združujete dva položaja; pritisnite dva izmed gumbov 4.

Ø Zrak je enakomerno porazdeljen med vsemi zračniki in režami za sušenje prednjih bočnih stekel ter vetrobranskega stekla.

½ Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite na tipko 8; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih vzvratnih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 8. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite gumb 5 za izklop klimatske naprave; tedaj se prižge vgrajena kontrolna lučka.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 9): ko je način ECO vključen, je delovanje avtomatske klimatske naprave lahko slabše. Glejte razdelek »Ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Reciklaža zraka (izolacija potniškega prostora) K

Ta funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno; v tem primeru vključitev funkcije označuje kontrolna lučka na gumbu 7.

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...).

- reciklaža zraka omogoča učinkovitejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Ročno upravljanje

Pritisnite na tipko 7; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite avtomatski način delovanja s ponovnim pritiskom na gumb 7, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom stikala 7.

Zaustavitev sistema

Za izključitev sistema gumb 6 zasukajte na »OFF«. Za vklop ponovno zasukajte gumb 6, da prilagodite hitrost prezračevanja, ali pritisnite gumb 1.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.