Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Prižge se, ko vključite kontakt, in jo spremlja zvočni signal, nato pa po nekaj sekundah ugasne.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite rezervoar za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Zasveti istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko®in z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko®in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko®in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge skupaj z drugimi lučkami.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za svoje vozilo,do takrat pa vozite preudarno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so opremljena s to lučko, se lučka vklopi, ko se motor zažene, in po izključitvi kontakta, če je vozilo v fazi stanja pripravljenosti motorja (glejte informacije v razdelku "Funkcija zaustavitve in zagona" v 2. poglavju), odvisno od vozila, nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Kljub temu se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Glejte razdelek »Nasveti za vzdrževanje in zmanjšanje onesnaževanja« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Ta kontrolna lučka se prižge v več primerih: glejte razdelka »Elektronski sistem za nadzor stabilnosti: ESC« in »Sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Glejte odstavek »Opozorilo za skrenitev z voznega pasu« v 2. poglavju.

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.

V 2. poglavju glejte podpoglavji “Regulator hitrosti” in “Omejevalnik hitrosti”.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju kolesABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Ko vključite kontakt, kontrolna lučka gori z modro barvo.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in kontrolna lučka ponovno zagoreti modro. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Glejte razdelek »FunkcijaStop and Start« v 2. poglavju.

Lučka načinaECO

Lučka načinaECO

Zasveti, ko je vključen načinECO .

Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike

Kontrolna lučka motenj v delovanju elektronike

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je na računalniku vbrizgavanja napaka.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Indikator spremembe prestave.

Indikator spremembe prestave.

Prižigata se, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica navzgor) ali nižjo prestavo (puščica navzdol).

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu napaka. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove

Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove

Glejte razdelek »Varnostni pasovi« v 1. poglavju.

Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine

Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine

Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine

Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine