Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vključenem kontaktu premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se brisalci ustavijo za več sekund (odvisno od vozila). Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Vozila s funkcijo samodejnega brisanja

Pri delujočem motorju premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B Funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo:

- E: najmanjša občutljivost

- F: največja občutljivost

Opomba: v megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga mora upravljati voznik.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. Primer: s hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje.

Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Zagon vozila, pri čemer je ročica v položaju D, sproži počasno neprekinjeno brisanje. Za sprožitev hitrega neprekinjenega brisanja je treba ročico ponovno postaviti v položaj D.

Položaje BC in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu.

Položaj C se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Vklop položajev B in D je možen samo pri delujočem motorju.

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu premaknite ročico 1 k sebi.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če ročico zadržite dlje časa, se poleg pranja stekla sprožijo neprekinjeno brisanje (do prekinitve) in trije zamahi brisalcev, ki jim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Ne poskušajte dvigniti metlic brisalcev. Ne morejo ostati odmaknjene od vetrobranskega stekla. Za zamenjavo metlic brisalcev glejte 5. poglavje: »Metlice brisalcev«.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju A (mirovanje).

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj A (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. Glejte razdelek »Metlice brisalcev« v 5. poglavju.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.