Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem glede na hitrost vožnje

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2 z zgornjim simbolom.

Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vožnje.

p Brisanje/pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2 z zgornjim simbolom. Ko ročico spustite, se vrne v položaj brisanja zadnjega stekla.

Kratek zasuk sproži pranje zadnjega stekla.

Če ročico zadržite dlje časa, se poleg tega sprožijo še neprekinjeno brisanje (do prekinitve) in dva zamaha brisalcev, katerima po nekaj sekundah sledi še tretji zamah.

Posebnost

Če je vključeno brisanje prednjega stekla ali če je vklopljen samodejni način delovanja brisalcev, se pri vključitvi vzvratne prestave vključi tudi brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem.

Odvisno od vozila, včasih je to funkcijo mogoče izklopiti prek zaslona multimedijskega sistema. Če želite podrobnejše informacije, glejte navodila za opremo

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb ali okvar na napravah.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. Glejte razdelek »Metlice brisalcev« v 5. poglavju.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.