Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- je zavorni pedal dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- Menjalnik je v nevtralnem položaju (mrtva točka)

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- je hitrost vozila manjša od približno 3 km/h.

Pri vseh vozilih:

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ).

Preden zapustite vozilo, obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Če zapustite vozilo, vas zvočni signal obvesti, da je motor v stanju pripravljenosti, ne pa zaustavljen.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot je vključitev v križišče, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M;

ali

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava N in parkirna zavora je sproščena;

ali

- Parkirna zavora je ponovno zategnjena, vključena je prestava P ali N z zategnjeno parkirno zavoro;

ali

- vključena je prestava R;

ali

- je pedal za plin pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- Menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen ;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti zagnan (ali v stanju pripravljenosti): ugasnite motor (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- naklon klanca je večji od približno 5 % (za vozila z avtomatskim menjalnikom);

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka . Opozarja vas, da motor ne more biti v stanju pripravljenosti.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol itd.);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Posebna opomba: za nekatere od teh pogojev je samodejni ponovni zagon motorja onemogočen, ko so odprta sprednja vrata ali vrata prtljažnika.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Prižge se kontrolna lučka 2 na stikalu.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Kontrolna lučka 2 na stikalu 1 se prižge.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če je na stikalu 1 prižgana kontrolna lučka 2, je sistem izključen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 samodejno ponovno zažene.

Preden zapustite vozilo, obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).