Nazaj na seznam

GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

(odvisno od izvedbe vozila)

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Klimatska naprava

3 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

4 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

5 Uravnavanje temperature zraka.

6 Reciklaža zraka.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S tipko 2 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) klimatsko napravo.

Vključitev ni možna, če je gumb 3 v položaju »0«.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 7): ko je vključen način ECO, lahko gretje in/ali klimatska naprava delujeta slabše. Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pomaknite gumb 6 v levo. Pri tem načinu delovanja zrak v notranjosti kroži brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (vožnja na bolj onesnaženih območjih itd.).

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter nekoliko neprijeten vonj v notranjosti.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), tako da ponovno pomaknete gumb 6 v desno, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Uravnavanje količine dovajanega zraka v potniški prostor

Pomikajte ročico 3. Bolj kot je gumb usmerjen v desno, večja je količina dovajanega zraka.

Sušenje stekla

Za vklop sušenja postavite upravljalna gumba 1 in 3 v položaj W, upravljalni gumb 6 pa v položaj . Če sušenje stekel še vedno ni popolno, pritisnite gumb 2, da uporabite klimatsko napravo.

Opomba: klimatska naprava ne deluje pri temperaturah, nižjih od 2 °C.

Če želite zapreti dotok zraka, prestavite gumb 3 v položaj »0«. Sistem je deaktiviran: hitrost ventilatorja je nič (pri mirujočem vozilu). Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 5 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 5 v desno.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 5. Prižge se vgrajena kontrolna lučka.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 4.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Daljša uporaba prezračevanja v položaju »0« lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter neprijeten vonj v potniškem prostoru.