Nazaj na seznam

NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozilih z gumbom A lahko prilagajate višino svetlobnega snopa žarometov glede na obremenitev.

Za znižanje žarometov zasukajte gumb A navzdol, za zvišanje pa navzgor.

Primeri položajev nastavitvenega gumba  A glede na obremenitev

0

Samo voznik ali skupaj s sovoznikom

1

Vsi potniki v vozilu

2

Vsi potniki v vozilu in poln tovorni prostor

3

Samo voznik in poln tovorni prostor

V spodnji razpredelnici je nekaj primerov. Vedno prilagodite stikalo A glede na obremenitev vozila tako, da vidite cesto in da ne zaslepite drugih voznikov.

Če vozite po levem voznem pasu z vozilom, v katerem je voznikov sedež na levi strani (ali obratno), je treba za čas takšnih okoliščin začasno ustrezno prilagoditi luči.

Začasna prilagoditev

Odprite pokrov motornega prostora (glejte razdelek »pokrov motornega prostora« v 4. poglavju in ga postrani iztaknite, da dostopite do vijaka 1 in oznake B.

Opomba: pazite, da ne opraskate laka vozila.

Če želite žaromet znižati, s ploščatim izvijačem ali podobnim orodjem zavrtite vijak 1 za četrtino obrata proti znaku -.

Ko te nastavitve ne potrebujete več, zavrtite vijak v prvotni položaj: če želite žaromet zvišati, zavrtite vijak 1 za četrtino obrata proti znaku +.

Po opravljeni nastavitvi preverite, ali je postavitev ustrezna in ali je pokrov motornega prostora dobro pritrjen.

Zaradi lastne varnosti ne odstranjujte varnostnih pasov pokrova motornega prostora. Nevarnost izpada pokrova na cestišče.