Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 2;

- dopolnite do ustreznega nivoja (informativno: količina med oznakama »MINI" in "MAXI" na merilni palici 1 znaša od 0,9 do 1,1 litra, odvisno od motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 1 preverite nivo olja (po prej opisanem postopku).

Po izvedeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Ne nalivajte olja prek oznake »MAXI" in ne pozabite priviti pokrovčka 2 ter vstaviti merilne palice 1.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja : nevarnost okvare motorja in katalizatorja.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nalivanje: pri nalivanju olja pazite, da ga ne boste polivali po delih motorja, ker se lahko vname. Ne pozabite pravilno in dobro priviti čepa, ker obstaja nevarnost požara zaradi brizganja olja na vroče dele motorja.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.