Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem in hladnem motorju, na ravnih tleh, mora biti med oznakama “MINI” in “MAXI” na posodi 1.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako “MINI”.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zmrzovanju;

- zaščito delov hladilnega sistema proti koroziji.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju mirovanja.

Obstaja nevarnost poškodb.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Zaradi lastne varnosti ne odstranjujte varnostnih pasov pokrova motornega prostora.

Nevarnost izpada pokrova na cestišče.

Nivo zavorne tekočine

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če občutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo 2

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake “MINI”.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih bobnov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite dokument, v katerem je opisan postopek kontrole.

Nalivanje

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

posoda tekočine za pranje stekel

Nalivanje

Pri zaustavljenem motorju:

- snemite pokrovček 3;

- izvlečno grlo povlecite do konca navzgor;

- nalijte toliko tekočine, da bo ta vidna;

- grlo potisnite nazaj, tako da pritisnete nanj, in nato ponovno namestite pokrovček.

Tekočina

Dodatek za pranje stekel (pozimi s sredstvom proti zamrzovanju)

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.