Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas ta opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Identifikacija sistema

Obstajata dva sistema za opozarjanje na izgubo tlaka v pnevmatikah:

- sistem A: prepoznate ga lahko po tem, da je v vozilu nalepka A. Nalepko preverite tako, da odprete voznikova vrata.

- sistem B: prepoznate ga lahko po tem, da v vozilu ni nalepke A.

SISTEM A

Princip delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba reinicializirati s tlakom zraka, ki ustreza tlaku zraka v pnevmatikah na nalepki, sicer opozarjanje pri večji izgubi tlaka ni zanesljivo. Glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah« v poglavju 4.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

-...

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Sistem A (nadaljevanje)

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- po vsakem polnjenju ali ponovni nastavitvi tlaka v eni od pnevmatik;

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa;

- po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik;

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo).

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu glede na vozilo:

- večkrat zapored pritisnite gumb 2 ali 3, da izberete opozorilno lučko »NASTAVI « na zaslonu B;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 2 ali 3, da zaženete inicializacijo. Ko opozorilna lučka »NASTAVI « utripa približno pet sekund, to pomeni, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Ali

- večkrat zapored pritisnite gumb 2, da izberete opozorilno lučko »NASTAVI « na zaslonu B;

- držite pritisnjen gumb 2 (približno 3 sekunde), da zaženete inicializacijo. Utripanje, ki traja približno pet sekund in ki mu sledi neprekinjen prikaz sporočila »NASTAVI «, opozarja, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Sistem A (nadaljevanje)

Polnjenje pnevmatik in ponastavitev

Opozorilna lučka  1 se vklopi (ne utripa).

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno ali predrto.

Če je pnevmatika izpraznjena, jo znova napolnite.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Preverite in ponovno nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ko so hladne, ter zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Opozorilna lučka  1 se izklopi po zagonu ponastavitve referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Sistem je treba preveriti

Opozorilna lučka  1 več sekund utripa in nato neprekinjeno sveti. Ta opozorilna lučka se vklopi skupaj z opozorilno lučko ©.

Sporočata napako v sistemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ni na voljo

Opozorilna lučka  1 več sekund utripa in nato neprekinjeno sveti.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Sistem A (nadaljevanje)

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

SISTEM B

Princip delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

SISTEM B (nadaljevanje)

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu glede na vozilo:

- večkrat zapored pritisnite gumb 2 ali 3, da izberete opozorilno lučko »NASTAVI « na zaslonu B;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 2 ali 3, da zaženete inicializacijo.

Ko opozorilna lučka »NASTAVI« utripa približno pet sekund, to pomeni, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Ali

- večkrat zapored pritisnite gumb 2, da izberete opozorilno lučko »NASTAVI « na zaslonu B;

- držite pritisnjen gumb 2 (približno 3 sekunde), da zaženete inicializacijo. Utripanje, ki traja približno pet sekund in ki mu sledi neprekinjen prikaz sporočila »NASTAVI «, opozarja, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

SISTEM B (nadaljevanje)

Napolnite pnevmatike

Opozorilna lučka  1 se vklopi (ne utripa).

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah. Po nekaj minutah vožnje se opozorilna lučka  1 izklopi.

Predrta pnevmatika

Opozorilna lučka  1 sveti, spremljata jo zvočni signal in opozorilna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Preverite tipalo pnevmatike

Opozorilna lučka  1 nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti skupaj z opozorilno lučko ©.

To označuje, da je vsaj eno od tipal pokvarjeno ali manjka. V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

SISTEM B (nadaljevanje)

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, opozorila lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj z opozorilno lučko ©.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.