Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija, ki opozarja na skrenitev z voznega pasu, opozori voznika na nenamerno prekoračitev neprekinjene ali prekinjene črte.

Ta funkcija uporablja kamero, nameščeno na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Ta funkcija pomeni dodatno pomoč pri vožnji v primeru nenamerne skrenitve z voznega pasu. Vendar ne ukrepa namesto voznika. Delovanje te funkcije je lahko v nekaterih pogojih ovirano, zlasti v primeru:

- slabe vidljivosti (dež, sneg, megla, umazano vetrobransko steklo, moteča sončna svetloba s sprednje strani, delno izbrisane črte itd.);

- ceste z ostrimi ovinki;

- vožnje pred avtomobilom po isti poti;

- obrabljenih ali medsebojno zelo oddaljenih talnih oznak ali talnih oznak s šibkim kontrastom;

- ozke ceste;

- ...

V tem primeru kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne, kar pomeni, da funkcija ni pripravljena za opozarjanje (nezaznane črte).

Ta funkcija torej v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju.

Aktiviranje

Pritisnite stikalo 1. Prižge se kontrolna lučka 2 na stikalu 1.

Funkcija preklopi v opozarjanje, če:

- kontrolna lučka na stikalu 1 je prižgana;

in

- je hitrost večja od približno 70 km/h;

in

- so črte zaznane.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se prižge, da vas opozori.

Če črto prevozite brez aktiviranja smernih kazalcev, funkcija opozori voznika s kontrolno lučko na instrumentni plošči in z zvočnim signalom.

Pogoji neaktiviranja opozoril

- indikatorji smeri, ki so aktivirani ali so bili aktivirani manj kot 4 sekunde pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- v ovinkih funkcija dovoli rahlo sekanje;

- Umazano vetrobransko steklo v višini kamere;

-...

Deaktiviranje

Pritisnite stikalo 1. Kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Motnje delovanja

V primeru težav v zvezi z delovanjem ostane ugasnjena kontrolna lučka na gumbu 1, prižgeta pa se kontrolni lučki © in na instrumentni plošči skupaj z zvočnim signalom. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.