Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasenčene luči /dolge luči

Za zamenjavo žarnice:

- odklopite kable 1;

- odstranite pokrov A;

- odpnite vzmet 3 in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: H4.

Obvezno uporabljajte žarnice U.V. 55W, da se ne poškoduje plastično “steklo” žarometov.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za vtični priključek.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite pokrov.

Smerokaz

Za četrt obrata zasukajte nosilec žarnice 2 in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: PY21W.

Ko ponovno nameščate žarnico, se prepričajte, da je pravilno pričvrščena.

Zaradi lastne varnosti ne odstranjujte varnostnih pasov pokrova motornega prostora.

Nevarnost izpada pokrova na cestišče.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Dnevne luči 4

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prednje meglenke 5

- Do nosilca žarnice dostopite s spodnje strani vozila;

- odpnite vratca;

- odvijte nosilec žarnice.

Vrsta žarnice: H16.

Dodatni žarometi

Če želite svoje vozilo opremiti z meglenkami, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.