Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ko motor deluje in je vozilo zaustavljeno, na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite Nastavitve > Vozilo > EV programiranje > Klimatska naprava 3.

Nastavitev časa vklopa funkcije

Za dostop do nastavitev udobja pritisnite Uredi 2.

Shranite lahko več programov za udobje.

V tem meniju lahko vklopite/izklopite shranjene programe.

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas 4, ki ga želite spremeniti.

Opomba:

- Programe za udobje lahko izklopite s pritiskom stikala »OFF«.

- najkrajše obdobje med posameznimi programi je dve uri;

- programirani časi so prikazani v območju A.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Vklop možnosti »Nastavitev«

Funkcija se vklopi dve uri pred programiranim časom, da se pravočasno doseže želena temperatura, če:

- pokrov motornega prostora je zaprt,

- nivo napolnjenosti pogonske baterije je večji kot približno 30 %;

- je motor zaustavljen.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Takojšnji vklop klimatske naprave

Klimatsko napravo je mogoče takoj zagnati, če:

- pokrov motornega prostora je zaprt,

- nivo napolnjenosti pogonske baterije je večji kot približno 30 %;

- so vrata zaprta in zaklenjena,

- je motor zaustavljen.

Ko motor deluje in je vozilo zaustavljeno, na zaslonu multimedijskega sistema 1izberite Nastavitve > Vozilo > EV programiranje > Klimatska naprava 3. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Izklop nastavljene klimatske naprave

Klimatska naprava se samodejno ustavi približno 10 minut po uri, nastavljeni za konec.

Funkcija se lahko izklopi:

- če vtičnica za napajanje ni priključena;

- nivo napolnjenosti pogonske baterije je nižji kot približno 25 %.

Opomba: vsaka sprememba, izvedena v dveh urah pred programiranim zagonom, mora biti preklicana in reprogramirana, da se lahko registrira.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.