Twingo E-Tech 100% Electric 

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka prednjihmeglenk
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Smerokaz
          airbag
Opozorilna lučka napake elektromotorja
Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije
Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema
Opozorilna lučka napake pogonske baterije
Opozorilna lučka napake elektrotehničnega sistema
Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu
Opozorilna lučka odprtih vrat
Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.
Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu
Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru
ECO
          Indikator načina
Opozorilna lučka programiranja polnjenja
Indikator programiranja klimatske naprave
Kontrolna lučka priklopa napajalnega kabla
Opozorilna lučka omejene zmogljivosti
Opozorilna lučka za evakuacijo
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja
Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik
Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove
Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine
Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in spremlja jo zvočni signal.

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge skupaj z drugimi opozorilnimi lučkami.

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Smerokaz airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se lučka ne prižge ob vključitvi kontakta ali pa se prižge pri delujočem motorju, opozarja na napako v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake elektromotorja

Če se vklopi, to pomeni, da je prišlo do napake elektrotehničnega sistema, povezane z električnim motorjem. Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije

Vklopi se v rumeni barvi, ko nivo napolnjenosti pogonske baterije pade na mejno vrednost. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Prikaže se, ko je temperatura električnega sklopa previsoka. Ustavite vozilo, ne da bi izklopili kontakt. Temperatura bi se morala znižati in opozorilna lučka bi morala prenehati svetiti. Če se ne, se obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Ko opozorilna lučka sveti, so zmogljivosti vozila lahko zmanjšane.

Opozorilna lučka napake pogonske baterije

Če se pojavi skupaj z opozorilno lučko ©, to opozarja na napako, povezano z delovanjem pogonske baterije. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka napake elektrotehničnega sistema

Če se vklopi, to pomeni, da se je pojavila napaka elektrotehničnega sistema, povezana z električnim sklopom (pogonska baterija in električni motor). Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se aktivira med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, to opozarja, da je 12 V akumulator preobremenjen ali izpraznjen.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru

ECO Indikator načina

Se prižge, ko je funkcija vklopljena. NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Opozorilna lučka programiranja polnjenja

Indikator programiranja klimatske naprave

Kontrolna lučka priklopa napajalnega kabla

Se vklopi, ko napajalni kabel priklopite na vozilo. ELEKTRIČNO VOZILO: polnjenje

Opozorilna lučka omejene zmogljivosti

Prikaže se, ko pogonska baterija začasno ne zagotavlja svoje nominalne izhodne moči. V tem obdobju se zmogljivost vozila zmanjša.

Odločite se za lažji slog vožnje, dokler opozorilna lučka ne izgine.

Opozorilna lučka za evakuacijo

Če se vklopi, skupaj z opozorilno lučko ® in piskom, to nakazuje pregrevanje električnega sklopa (pogonska baterija in električni motor). Izključite kontakt. Pustite izključenega. Zapustite vozilo in se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu napaka. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Vklopi se, ko vključite kontakt ali ko se zažene motor, nato se po nekaj sekundah izklopi SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH in OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove

Kontrolna lučka izklopljene sovoznikove varnostne blazine

Kontrolna lučka vklopljene sovoznikove varnostne blazine