Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO: polnjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če imate vprašanja glede opreme, ki je potrebna za napajanje, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Napajanje

Med napajanjem ne izvajajte posegov na vozilu (pranje, posegi v motornem prostoru itd.).

Če so na priključku napajalnega kabla ali vtičnice voda, znaki korozije ali tujki, vozila ne priključite na napajanje. Obstaja nevarnost požara.

Ne dotikajte se kontaktov kabla, hišne vtičnice ali vtičnice za napajanje vozila in vanje ne vstavljajte predmetov.

Napajalnega kabla nikoli ne priključite v adapter, razdelilnik ali podaljšek.

Prepovedana je uporaba električnega agregata.

Vtičnice za napajanje ali napajalnega kabla ne razstavljajte ali posegajte vanju. Obstaja nevarnost požara.

Med napajanjem ne spreminjajte električne napeljave in ne posegajte vanjo.

Pri udarcu, čeprav manjšem, v loputo vtičnice za napajanje ali pokrov naj te dele čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Previdno ravnajte s kablom: ne pritiskajte nanj, ne potopite ga v vodo, ne vlecite ga navzgor, preprečite morebitne udarce itd.

Redno preverjajte stanje napajalnega kabla.

V primeru poškodovanega polnilnega kabla (korozija, rja, zareze ipd.) polnilne enote ali električne polnilne vtičnice vozila, teh delov ne uporabljajte. Za zamenjavo se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če se mehanizem za zaklepanje lopute vtičnice za napajanje in/ali odklepanje električne vtičnice vozila za napajanje ne aktivira, se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Napajalni kabel A

Ta kabel je bil zasnovan posebej za vaše vozilo, in sicer za priključitev v stenske vtičnice ali na javnih polnilnih mestih, ter tako omogoča standardno polnjenje pogonske baterije.

Priporočamo, da uporabljate predvsem napajalni kabel, ki omogoča napajanje pri običajni uporabi pogonskega akumulatorja.

Vsak napajalni kabel je shranjen v prtljažniku vozila.

Napajalni kabel B

Ta kabel omogoča napajanje:

- pri normalni uporabi na vtičnici, uporabljeni samo za vozilo (polnjenje 14 A/16 A);

- občasno polnjenje z uporabo gospodinjskega priključka (polnjenje 8 A), ko na primer niste doma.

V vsakem primeru morajo biti uporabljene vtičnice nameščene v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena napajalnemu kablu B.

V vsakem primeru za delovanje napajalnega kabla pozorno preberite navodila za uporabo napajalnega kabla B.

Nikoli ne pustite, da kabel visi z enote. Obesite ga s pomočjo nosilcev C.

Če pri napajanju pride do napake v delovanju (prižge se rdeča kontrolna lučka na polnilni enoti D), takoj prekinite napajanje. Glejte navodila za uporabo napajalnega kabla.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Izbira napajalnega kabla

Standardni napajalni kabli, priloženi vozilu, so bili zasnovani posebej za to vozilo. Oblikovani so tako, da vas ščitijo pred tveganjem električnega udara, ki lahko povzroči smrt ali nevarnost požara.

Ne uporabljajte napajalnih kablov starejših izvedenk, saj niso prilagojeni vašemu vozilu. Iz varnostnih razlogov je uporaba kabla, ki ga ni predvidel proizvajalec vozila, strogo prepovedana. Ob neupoštevanju teh navodil, lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara, kar se lahko konča s smrtjo. Pri izbiri napajalnega kabla, primernega za vaše vozilo, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Uporaba napajalnega kabla B

Natančno preberite navodila za uporabo, priložena napajalnemu kablu, kjer so navedena opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega izdelka, in tehnične značilnosti, potrebne za električno namestitev vtičnice.

Namestitve

Sistemi napajanja

Uporabljajte le polnilne postaje, ki so skladne s standardom IEC 61851-1 in točke za priklop, ki so zaščitene z:

- napravo na preostali diferenčni tok 30 mA tipa A za uporabljeno vtičnico;

- napravo za pretokovno zaščito;

- zaščito pred previsoko napetostjo zaradi strel na izpostavljenih območjih (IEC 62305-4).

Stenska vtičnica

Posebno stensko polnilno enoto naj namesti strokovnjak.

V primeru polnjenja doma

Usposobljeni strokovnjak naj preveri, da je vsaka vtičnica, v katero boste vključili polnilne kable, skladna s standardi in predpisi, ki veljajo v vaši državi, ter da je skladna s prej opisanimi specifikacijami v razdelku »Sistemi napajanja«.

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi

Izmenični tok (AC)

Če so na loputi vtičnice za napajanje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da:

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 4 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 5;

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 6.

Vrsta polnjenja

Izmenični tok (AC)

Povezava

Polnilni terminal 4/Polnilni kabel 5

Vozilo 3/Polnilni kabel 6

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (nadaljevanje)

Enosmerni tok (DC)

Če so na loputi vtičnice za napajanje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 6.

Vrsta polnjenja

Enosmerni tok (DC)

Povezava

Vozilo 1/polnilni kabel 3

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Električna vtičnica za polnjenje 3

Opomba: v snežnih razmerah odstranite sneg na območju napajalnega priključka pred priklopom oziroma odklopom. Če pride sneg v stik s priključkom, lahko onemogoči vstavitev napajalnega kabla.

Vozilo ima na zadnji strani električno polnilno vtičnico. Vtičnica E zagotavljanja napajanje do 22 kW.

Priporočila

Izogibajte se napajanju in parkiranju vozila pri ekstremnih temperaturah (visokih ali nizkih).

V ekstremnih pogojih napajanje lahko traja nekaj minut pred zagonom (čas, potreben za ohlajanje ali ogrevanje pogonske baterije).

Če je vozilo več kot 7 dni parkirano na temperaturi, nižji kot približno -25 °C, polnjenje pogonske baterije morda ne bo mogoče.

Če je vozilo več kot tri mesece parkirano pri skoraj praznem akumulatorju, morda ne bo več mogoče napolniti akumulatorja.

Da bi ohranili življenjsko dobo pogonskega akumulatorja, ne puščajte parkiranega vozila več kot en mesec z zelo polnim akumulatorjem, predvsem ne v obdobjih hude vročine.

Razpoložljivost nivoja energije je odvisna od temperature akumulatorja. Zato se lahko čas med zaustavitvijo in ponovnim zagonom vozila razlikuje glede na to, ali je akumulator hladen ali topel.

V pričakovanju prihoda in parkiranja v hladnih razmerah (negativne temperature), če je nivo napolnjenosti akumulatorja pod približno 30%, je treba vozilo napolniti v približno štirih urah po tem, ko je vozilo parkirano.

Ob prihodu na hladno lokacijo bo temperatura akumulatorja padla in se približala zunanji temperaturi. V takšni situaciji se lahko uporabna zmogljivost akumulatorja (raven razpoložljive energije) znatno zmanjša do te mere, da vozila ne bo več mogoče ponovno zagnati.

Opomba: uporabna zmogljivost se obnovi med naslednjo vožnjo, če se temperatura akumulatorja dovolj poveča.

Pogonski akumulator priključite na napajanje po vožnji in/ali pri zmerni zunanji temperaturi. V nasprotnem primeru lahko napajanje traja dlje ali ni mogoče.

Nasveti

- Pri veliki vročini vozilo parkirajte ali polnite v senci/pokritem prostoru.

- Napajanje je mogoče v primeru dežja ali snega.

- Če je klimatska naprava vklopljena, je čas polnjenja daljši.

Če ni zaščite pred previsoko napetostjo, priporočamo, da vozila ne polnite v nevihti (strele itd.).

Ponovno napajanje pogonskega akumulatorja

Pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu:

- odprite loputo vtičnice za polnjenje 8;

- odprite pokrov 7;

- skrajni konec kabla priključite v vir napajanja;

- primite ročico 6;

- priključite kabel na vozilo. kontrolna lučka za polnjenje 9 utripa oranžno;

- ko slišite klik za zaklepanje, preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen. Če želite preveriti njegovo pričvrstitev, rahlo potegnite ročico 6.

Napajalni kabel se samodejno zaklene na vozilo. Tako onemogočite odklop kabla z vozila.

Ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.

Obstaja nevarnost požara.

Obvezno dobro odvijte napajalni kabel, da omejite njegovo pregrevanje.

Ob začetku polnjenja se na instrumentni plošči prikažejo naslednje informacije:

- nivo energije na kontrolni lučki pogonske baterije 10;

- raven napolnjenosti akumulatorja;

- ocena preostalega časa polnjenja (ko je akumulator približno 95-% napolnjen, preostali čas polnjenja ni več prikazan);

- opozorilna lučka 11 označuje, da je vozilo priključeno na vir napajanja;

- doseg vozila je odvisen od nivoja napolnjenosti.

Prikazovalnik na instrumentni plošči se izklopi po nekaj sekundah. Ko odprete vrata, se ponovno prikaže na instrumentni plošči. Ko je polnjenje dokončano, neprekinjeno sveti zelena opozorilna lučka 10. Pred ponovnim polnjenjem vozila ni treba čakati, da je v akumulatorju le še rezerva energije.

Motnje delovanja

Če opozorilna lučka za polnjenje 9 neprekinjeno sveti rdeče, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Čas polnjenja pogonskega akumulatorja je odvisen od preostale energije in polnilne moči postaje. Informacije se med polnjenjem izpišejo na instrumentni plošči. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Opomba: v določenimi pogoji je lahko dejanski čas polnjenja daljši od časa polnjenja, ki je prikazan na instrumentni plošči. To je odvisno od:

- kakovosti električnega omrežja;

- začetnega nivoja napolnjenosti;

- prenizke zunanje temperature;

- ...

V primeru težav s polnilnim kablom priporočamo, da ga zamenjate s kablom, ki je identičen originalnemu. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Previdnostni ukrepi pri odklopu iz vtičnice

- Pritisnite gumb za odklepanje odpiralnih elementov na radiofrekvenčnem daljinskem upravljalniku, da odklenete polnilni kabel vozila in ustavite polnjenje;

- primite ročico 6;

- odklopite napajalni kabel z vozila;

- ventil 7 mora biti zaprt;

- vratca za polnjenje 8 morajo biti zaprta;

- odklopite kabel iz napajanja.

Opomba: takoj po dolgem polnjenju pogonske baterije je kabel lahko vroč. Uporabite ročice.

Obvezno upoštevajte zaporedje opravil pri odklopu.

Opomba: takoj po dolgem polnjenju pogonske baterije je kabel lahko vroč. Uporabite ročice.

Ko na radiofrekvenčnem daljinskem upravljalniku pritisnete gumb za odklepanje, imate na voljo 60 sekund, da ga odklopite, preden se znova zaklene in se polnjenje nadaljuje.

Da ne motite nadzornega sistema polnjenja, na vozilo ne nameščajte antistatičnega pasu.

Nalepka 12

Nalepka 12 na vratcih za polnjenje posreduje informacije o postopku polnjenja, glede na stanje opozorilne lučke za polnjenje 9:

- utripa oranžno: kabel je priključen v vozilo in sistem izvaja preverjanja;

- neprekinjeno sveti oranžno: vklopljeno je programiranje polnjenja.

Nalepka 13, nameščena na desni strani, vas opominja na naslednja navodila:

- lopute vtičnice za polnjenje ne smete prati z visokotlačnim curkom;

- ko vozilo miruje, sta lahko ventil in loputa vtičnice za polnjenje odprta;

- ko vozilo vozite, morata biti ventil in loputa vtičnice za polnjenje zaprta;

- odprite loputo, da povežete napajalni kabel;

- po odklopu znova zaprite loputo;

- priključite kable v hišno vtičnico, polnilno postajo z izmenično napetostjo ali polnilno postajo za hitro polnjenje;

- za vse informacije o polnjenju si oglejte uporabniški priročnik vašega vozila.

Nalepka 13

Na nalepki 13 lopute za polnjenje 9 je prikazano, da je polnilno loputo na vozilu mogoče odpreti tako, da pritisnete in držite gumb za odklepanje vrat na kartici.