Twizy

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka smerokazov
Kontrolna lučka varnostnega sistema proti zagonu motorja
Kontrolna lučka za vozilo, pripravljeno na vožnjo
Kontrolna lučka sistema varnostne blazine
Kontrolna lučka priključitve napajalnega kabla
Opozorilna lučka
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Kontrolna lučka ogrevanja vetrobranskega stekla
Kontrolna lučka napajanja 12-voltnega akumulatorja
Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu
Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema
Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja
Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka smerokazov

Kontrolna lučka varnostnega sistema proti zagonu motorja

Glejte podpoglavje “Varnostni sistem proti zagonu motorja” v 1. poglavju.

Kontrolna lučka za vozilo, pripravljeno na vožnjo

Glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge pri vključenem kontaktu oziroma se prižge med vožnjo, to kaže na napako sistema.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka priključitve napajalnega kabla

Prižge se, ko se napajalni kabel priklopi na vir električnega napajanja.

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge skupaj z drugimi lučkami na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, do takrat pavozite preudarno. Ob neupoštevanju tega priporočila obstaja nevarnost nastanka poškodb na vozilu.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Zasveti istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Posebna funkcija:pri vožnji po strmem klancu vklop opozorilne lučke skupaj z zvočnim signalom opozarja, da je hitrost vozila prevelika. Hitrost vozila morate potem obvezno zmanjšati. Nevarnost okvare motorja. Kontrolna lučka ugasne, ko je hitrost vozila spet pod največjo dovoljeno hitrostjo.

Kontrolna lučka ogrevanja vetrobranskega stekla

Kontrolna lučka napajanja 12-voltnega akumulatorja

Če sveti, omejite uporabo opreme in dodatkov, ki so porabniki energije in jih ne potrebujete.

Če še naprej sveti, morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za vozilo.

Če sveti hkrati s kontrolno lučko®in zvočnim signalom, je v polnilnem tokokrogu 12-voltnega akumulatorja napaka. Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko®in z zvočnim signalom, opozarja na prenizko raven zavorne tekočine v krogotoku ali napako zavornega sistema.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolne lučke temperature elektrotehničnega sistema

Ko se prižge kontrolna lučka, je temperatura motorja ali pogonskega akumulatorja previsoka. Vozite bolj prožno.

Prižig kontrolne lučke lahko spremlja zmanjšanje zmogljivosti vozila.

Kontrolna lučka za nizki nivo pogonskega akumulatorja

Prižge se, ko nivo napolnjenosti pogonskega akumulatorja pade na prag rezerve. Glejte razdelek »Prikazovalniki in indikatorji« v poglavju 1.

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Če se prižge med vožnjo, opozarja na napako elektrotehničnega sistema, povezano z »58-voltnim« električnim tokokrogom. Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če ob zagonu vozila ali med vožnjo lučka utripa, spremljata pa jo opozorilna lučka®in zvočni signal, to pomeni, da je loputa vtičnice za polnjenje odprta ali da ni pravilno zaprta. Ustavite vozilo in izključite kontakt, prepričajte se, da je polnilni kabel izključen in da je loputa vtičnice za polnjenje popolnoma zaprta.