Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE STEKEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

n Brisalec stekla

Pri vključenem kontaktu premikajte ročico 1:

A izklop

B intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita.

C počasno neprekinjeno brisanje

D hitro neprekinjeno brisanje

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu povlecite ročico 1 k sebi.

Ko sneži ali zmrzuje, pazite, da metlica brisalca ni primrznjena na steklo.

Redno pregledujte stanje metlice. Zamenjajte jo, ko brisanje ni več zadovoljivo: približno enkrat letno.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

Zamenjajte metlice brisalcev takoj, ko se njihova zmogljivost poslabša: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev« v poglavju 5).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj A (izklop).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Pri posegih se prepričajte, da je ročica brisalca stekla v položaju A (mirovanje).

Obstaja nevarnost poškodb.