Nazaj na seznam

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV POTNIŠKEGA PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odlagalni predal na levi strani 1

Odprete ga tako, da privzdignete pokrov 2.

Vtičnica za dodatno opremo 3

Nahaja se v odlagalnem predalu 1 in je namenjena za priključitev dodatne opreme, ki jo odobrijo tehnične službe za znamko vozila in katere moč ne sme presegati 65 vatov (napetost 12 V).

Odlagalni predal na desni strani 4

Odprete ga tako, da privzdignete pokrov 5.

Za zaklepanje/odklepanje odlagalnega predala 4 vstavite kontaktni ključ za zagon v ključavnico 6 in ga zasukajte.

Moč dodatne opreme, ki jo priključite, ne sme presegati 65 vatov.

Obstaja nevarnost požara.

Med vožnjo naj bosta pokrova odlagalnih predalov vedno zaprta.

Nevarnost poškodb pri sunkovitem zaviranju ali v primeru nesreče.

Odlagalno mesto zadaj 10

Za odklepanje sedišča B in naslonjala A vstavite kontaktni ključ za zagon v ključavnico 7 in ga zasukajte.

Odpnite naslonjalo A, nato ga potisnite navzdol in potegnite k sebi.

Odmaknite sedišče B8, nato ga povlecite navzgor, da odpnete spodnji del.

Potisnite sedišče B in ga dvignite (gib C), da izstopi iz vodil 9.

Opomba: ko ga postavljate nazaj na svoje mesto, se prepričajte, da sta sedišče in naslonjalo dobro učvrščeni.

S ključavnico 7 lahko zaklepate in odklepate naslonjalo in sedišče sopotnika zadaj ali odlagalno mesto zadaj.

Ne postavljajte predmetov ali živali na odlagalno mesto, če jih predhodno ne pritrdite ali zavarujete z opremo, ki je bila oblikovana izrecno za vozilo.

Nevarnost poškodb pri sunkovitem zaviranju ali v primeru nesreče.

Poskrbite, da v »odprtih« odlagalnih mestih ni trdih, težkih ali koničastih predmetov, ki bi jih lahko pri zavijanju, sunkovitem zaviranju ali trku odneslo v potnike.

Odlagalni prostor zadaj

Zadnji sedež lahko spremenite v odlagalno mesto.

- Za odklepanje sedišča B in naslonjala A vstavite kontaktni ključ za zagon v ključavnico 7 in ga zasukajte;

- odpnite naslonjalo A, nato ga potisnite navzdol in potegnite k sebi;

- odmaknite sedišče B8, nato ga povlecite navzgor, da odpnete spodnji del;

- potisnite sedišče B in ga dvignite (gib C), da izstopi iz vodil 9;

- odvisno od vozila, vstavite čep za zaščito pred nesnago 11 v ležišče varnostnega pasu. Pri vozilih, ki so opremljena s čepom za zaščito pred nesnago 11, je ta nameščen na zadnji strani naslonjala A;

Poskrbite, da v »odprtih« odlagalnih mestih ni trdih, težkih ali koničastih predmetov, ki bi jih lahko pri zavijanju, sunkovitem zaviranju ali trku odneslo v potnike.

- obrnite sedišče B;

- vpnite sedišče B v vodila 9;

- pravilno namestite sedišče B;

- pripnite naslonjalo A tako, da ga vpnete najprej od zgoraj, nato od spodaj;

- zaklenite sedišče B in naslonjalo A s ključavnico 7.

Dovoljena obremenitev v odlagalnem mestu zadaj: enakomerno porazdeljenih 10 kg.

Voznikova odgovornost

Nikoli ne uporabljajte odlagalnega mesta kot sedišča za osebo ali žival. To bi lahko ogrozilo otroka, žival ali voznika pri sunkovitem zaviranju ali trčenju

Obstaja nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb.

Voznikova odgovornost

Ne postavljajte predmetov na odlagalno mesto, če jih predhodno ne pritrdite z opremo, ki je bila oblikovana izrecno za vozilo.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nevarnost hudih poškodb pri sunkovitem zaviranju ali v primeru nesreče.