Nazaj na seznam

OKOLJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozilo je bilo zasnovano z namenom, da je skozi vso življenjsko dobo okolju prijazno: med proizvodnjo, med uporabo in tudi kot odsluženo vozilo.

Izdelava

Proizvodnja vašega vozila poteka v industrijskem središču, ki izvaja vse napredne ukrepe za čim manjše ogrožanje okoliških prebivalcev in narave (zmanjšanje porabe vode in energije, motečega izgleda, hrupa, izpustov v ozračje, vodnih odplak, zbiranje in ločevanje odpadkov).

Tudi vi skrbite za čisto okolje!

- Obrabljene dele in dele, ki so bili zamenjani pri tekočem vzdrževanju vozila (12-voltni akumulator …), odvrzite na ustreznih odlagališčih.

- Odsluženo vozilo je treba oddati pooblaščenim centrom, da poskrbijo za njihovo recikliranje.

- V vsakem primeru upoštevajte lokalne predpise glede onesnaževanja okolja.

Reciklaža

85 % delov vozila je mogoče reciklirati, kar pomeni 95 % mase vozila.

S tem namenom so bili številni deli zasnovani na način, da jih je mogoče reciklirati. Zgradbe in materiali so bili podrobno proučeni zaradi lažje demontaže teh sestavnih delov in njihovo ponovno obdelavo v posebnih predelovalnicah.

Z namenom, da bi ohranili surovine, so v vozilo vgrajeni številni deli iz reciklirane plastike ali iz obnovljivih materialov (snovi rastlinskega in živalskega izvora, kot sta bombaž in volna).