Nazaj na seznam

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prisotnost in delovanje prikazovalnikov in indikatorjev STA ODVISNA OD OPREME VOZILA IN TRŽIŠČA.

Stanje akumulatorja 1

Merilna palica kaže količino preostale energije.

Opomba: po vsaki prekinitvi kontakta se raven preostale energije ponovno izračuna.

Pri ponovnem kontaktu lahko opazite, da se je prikazana raven rahlo spremenila.

Prag rezerve

Ko akumulator pade na približno 12 % napolnjenosti, se ob zvočnem signalu prižge kontrolna lučka .

Za čim daljše delovanje vozila glejte razdelek »Nasveti: varčevanje z energijo« v poglavju 2.

Prag takojšnje zaustavitve

Ko akumulator pade pod 6 % napolnjenosti, se zvočni signal oglasi vsakih 20 sekund in kontrolna lučka utripa.

Zmogljivost motorja se postopno zmanjšuje, dokler vozilo ni blokirano.

Glejte razdelek »Vleka: v primeru izpraznjenega akumulatorja« v poglavju 5.

Ekonometer2

Glejte razdelek »Ekonometer« v 2. poglavju.

Merilnik hitrosti 3

V kilometrih ali miljah na uro.

Prikazovalnik 4

Z dolgim pritiskom na tipko 5 lahko števec dnevno prevoženih kilometrov vrnete na ničlo. Za prikaz mora biti izbrano “Števec dnevno prevoženih kilometrov”.

Polja 6 na instrumentni plošči omogočajo prikaz naslednjih podatkov pri zaporednih pritiskih na tipko 5:

- razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalim gorivom;

- število skupno prevoženih kilometrov;

- število dnevno prevoženih kilometrov;

- eko rezultat;

- ura (CS : Clock setting).

Posebnosti pri prikazu razdalje, ki jo lahko prevozite s preostalo energijo

- pri športni vožnji vrednost razdalje, ki jo lahko prevozite s preostalo energijo, hitro pada. Če spet začnete voziti tekoče, se ocenjena vrednost približa dejanskemu stanju šele po več kilometrih;

- po polnjenju pogonskega akumulatorja se prikazana razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalo energijo, izračuna glede na porabo v zadnjih 150 kilometrih vožnje.

Instrumentna plošča, nastavljena v miljah

Možno jo je prestaviti v km/h:

Pritisnite tipko 5 in vključite kontakt.

Indikator merske enote za hitrost utripa približno tri sekunde, nato pa se najprej utripaje, potem pa neprekinjeno prikaže nova enota: spustite tipko 5.

Za vračanje na milje ravnajte na isti način.

Opomba: vrnitev na ničlo se izvede samodejno, ko je presežena zmogljivost pomnilnika.