Nazaj na seznam

UPRAVLJALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikazovalnik 1

Prikazovalnik 1 na instrumentni plošči vas obvešča o položaju izbirnega stikala 2.

Izbirno stikalo 2

D: vožnja naprej

N: prazen tek

R: vzvratna vožnja

Zagon motorja

- Vključite kontakt;

- zaženite motor;

- ob pritisku na zavorni pedal sprostite ročno zavoro (glejte razdelek »Ročna zavora« v 2. poglavju) in nato lahko speljete.

V položaj D ali R preklopite samo, ko se vozilo ne premika in je pritisnjen zavorni pedal, noga pa je odmaknjena s pedala za plin.

Da bi napajalni kabel zavarovali pred poškodbami, pred zagonom sistematično preverite, da je dobro pospravljen v svojem ležišču.

Vožnja

Pritisnite stikalo D, oglasi se zvočni signal. Med vožnjo bolj ali manj močno pritisnite pedal za plin, da dosežete želeno hitrost.

Zagon v klancu

Pri speljevanju v klanec sprostite ročno zavoro in pritisnite zavorni pedal, preden pritisnite pedal za plin.

Speljevanje v strm klanec

Pri speljevanju na strmih klancih:

- z levo nogo pritisnite zavorni pedal, da sprostite ročno zavoro,

- pospešite s pritiskom pedala za plin z desno nogo, pri čemer levo nogo počasi spuščajte z zavornega pedala, da preprečite vzvratno vožnjo vozila.

Vzvratna vožnja

Vključite jih s stikalom R.

Ob vklopu vzvratne prestave se prižge tudi luč za vzvratno vožnjo (če je vključen kontakt). Zasliši se zvočni signal.

Zagon vozila ni mogoč, če je napajalni kabel priključen in se vozilo napaja.

Parkiranje vozila

Ko je vozilo ustavljeno, pritisnite stikalo N.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka 3.

Zategnite ročno zavoro (glejte razdelek »Ročna zavora« v 2. poglavju).

Krajši postanek

Če je vozilo ustavljeno pri delujočem motorju, medtem ko je vklopljen položaj D ali R, se oglasi zvočni signal in utripa kontrolna lučka , dokler ni izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- pritisk na zavorni pedal;

- pritisk na pedal za plin;

- pritisnite na stikalo N;

- zateg ročne zavore.

Opomba: ko je kontakt izključen, se upravljalnik hitrosti samodejno preklopi v položaj N.

Če med vožnjo udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), lahko poškodujete vozilo (na primer: deformacija preme), električni tokokrog ali pogonski akumulator.

Ne dotikajte se elementov napeljave, morebitnih snovi, ki uhajajo iz vozila, ali tekočin.

Če se želite izogniti nesreči, naj vozilo čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Nevarnost hudih poškodb ali električnega udara.