Nazaj na seznam

ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj »Stop ter zaklenjena volan in ročna zavora« St

Odklepanje volana: počasi obračajte ključ in istočasno premikajte volanski obroč.

Zaklepanje volana: izvlecite ključ in zasukajte volanski obroč, da se zablokira.

Za sprostitev ročne zavore glejte razdelek »Ročna zavora« v 2. poglavju.

Položaj »Delni kontakt« A

Pri izključenem kontaktu ne deluje noben porabnik.

Položaj »Vožnja« M

Vključen kontakt:

Položaj “Zagon” D

Zagon motorja

Obrnite ključ v položaj D in ga zadržite v tem položaju do zvočnega signala. Nato spustite ključ.

Ko kontrolna lučka sveti, je vozilo pripravljeno za vožnjo.

Zaustavitev motorja

Obrnite ključ v položaj »Stop«. Kontrolna lučka ugasne.

Vozila ni mogoče zagnati, če je napajalni kabel vključen in se vozilo polni ali če je odprta loputa vtičnice za polnjenje.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival.

Ti namreč lahko nehote zaženejo motor in vključijo razno opremo, s čimer lahko ogrozijo sebe in druge.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.