Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dnevne luči

Zasenčene luči se vklopijo ob zagonu motorja brez premika ročice A.

u Pozicijske luči

Zasukajte skrajni del 1 ročice A tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Osvetlitev instrumentne plošče postane šibkejša.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte skrajni del 1 ročice A tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Pri izključenem kontaktu je nemogoče prižgati luči (da se prepreči uporaba luči, ko je vozilo parkirano).

á Dolge luči

Ko je ročica A v položaju k, jo povlecite k sebi. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite ročico A k sebi.

e Izklop luči

Vrnite ročico v začetni položaj. Ob zagonu motorja zasenčene luči ostanejo vklopljene. Izklopijo se ob zaustavitvi motorja.

Ko vozite vozilo z največjo dovoljeno obremenitvijo (glejte informacije o »Teži« v razdelku 6), in če uporabljate zasenčene luči, mora njihovo nastavitev prilagoditi predstavnik servisne mreže.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če ročice po izključitvi kontakta ne premaknete v prvotni položaj e, boste slišali štiri opozorilne piske.

Odsevniki 3

Ne pozabite redno preverjati stanja stranskih odsevnikov. V primeru poškodb jih zamenjajte.