Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem uporablja informacije radarja 2 in kamere, 1 za določitev razdalje od vašega vozila:

- do vozila, ki vozi pred vami na istem pasu;

ali

- okoliškimi pešci in kolesarji.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevarnost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo poškodbe ali prepreči trk.

Opomba: pazite, da vetrobransko steklo in sprednji odbijač nista prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo, registrsko tablico itd.).

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Operacija

Zaznavanje vozil

Pri vožnji bo sistem v primeru nevarnosti trka v vozilo spredaj izvedel naslednje:

- opozorilo na nevarnost trka: ko je hitrost vozila med 7 km/h in 170 km/h, se sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi prikaže na instrumentni plošči 3 in zasliši se zvočno opozorilo.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

- zaviranje se lahko sproži: ko se vozilo premika počasneje od približno 120 km/h, če se voznik ne odzove na opozorilo in trčenje postane neizbežno.

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega zaviranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Zaustavljena vozila so zaznana, ko vozilo vozite s hitrostjo med približno 7 km/h in 80 km/h. Sistem ni vklopljen in ne oddaja opozorila za zaustavljena vozila, ko presežete hitrost približno 80 km/h.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Zaznavanje pešcev in kolesarjev

(pri nekaterih izvedenkah)

Če se med vožnjo s hitrostjo med 7 km/h in 80 km/h pojavi nevarnost trka s pešcem ali kolesarjem ali pešcem, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

na instrumentni plošči 3 se prikaže sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi, ki ga spremlja zvočni signal.

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem še vedno zaznava nevarnost trka, se poveča zavorna sila, če trenutna ne zadostuje za preprečitev trka.

- lahko sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se zaradi aktivnega zaviranja v sili vozilo ustavi, vozilo ostane krajši čas v mirovanju. Po tem časovno omejenem roku, mora voznik držati nogo na pedalu zavore, da obdrži vozilo v mirujočem stanju.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Vklop, izklop sistema

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju na zaslonu multimedijskega sistema 4 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, meni »Asistent vožnje«, »Aktivno zaviranje« in nato »ON« ali »OFF«.

Po izklopu sistema na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka , pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka .

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka , pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka .

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti;

- sistem je začasno prekinjen (npr. vetrobransko steklo, prednji ali zadnji odbijač ali logotip je zakrit z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.)- V tem primeru parkirajte vozilo in izklopite motor. Očistite vetrobransko steklo, sprednji odbijač ali logotip. Ko ponovno zaženete motor, kontrolna lučka ugasne in sporočilo izgine.

če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako v delovanju, opozorilne lučke © in ali, odvisno od vozila, opozorilne lučke zasvetijo na instrumentni plošči, spremlja jih sporočilo »Sprednja kamera preverite« ali »Sprednji radar preverite« ali »Kamera/radar preverite«.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

- ko je prestavna ročica v nevtralnem položaju, ali je pedal sklopke pritisnjen približno deset sekund;

- če je parkirna zavora vključena;

- ko se zažene sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava radarja in/ali kamere lahko spremeni, kar vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

- Vse posege v območju radarja in/ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila in je lahko morda neaktiven približno dve do pet minut;

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema;

- Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema;

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila;

- Sistem morda ne bo deloval na optimalen način, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.);

- Za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete;

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- sprednji del vozila je poškodovan (udarec, izkrivljenje, praska na radarju itd.);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozite po netlakovani cesti.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju trku.