Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Smerokaz 
     Airbag

Smerokaz Airbag

Prižge se ob zagonu motorja in nato po nekaj sekundah ugasne.

Če se lučka ne prižge ob vključitvi kontakta ali se prižge pri delujočem motorju, opozarja na napako v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka ročne zavore ali samodejne parkirne zavore

Opozorilna lučka ročne zavore ali samodejne parkirne zavore

Kontrolna lučka sistema »
     AUTOHOLD
     «

Kontrolna lučka sistema » AUTOHOLD «

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Ob neupoštevanju tega priporočila obstaja nevarnost nastanka poškodb na vozilu.

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka ®, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če med vožnjo sveti rumeno in jo spremlja opozorilna lučka ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb na vozilu.

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj

Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove spredaj

Vklopi se na osrednjem prikazovalniku ob zagonu motorja, ter če varnostni pas ni pripet, ko vozilo doseže hitrost okrog 20 km/h, lučka začne utripati in sproži se zvočni signal za približno 120 sekund. VARNOSTNI PASOVI

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Opozorilna lučka elektrotehničnega sistema

Prikaže se, ko je temperatura električnega sklopa previsoka. Ustavite vozilo, ne da bi izklopili kontakt. Temperatura bi morala pasti in opozorilna lučka bi morala prenehati svetiti. Če se to ne zgodi, se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Ko opozorilna lučka sveti, so lahko zmogljivosti vozila zmanjšane.

Opozorilna lučka za napako elektrotehničnega sistema

Opozorilna lučka za napako elektrotehničnega sistema

Če se vklopi, to pomeni, da se je pojavila napaka elektrotehničnega sistema, povezana z električnim sklopom (pogonska baterija in električni motor). Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka napake elektromotorja

Opozorilna lučka napake elektromotorja

Ko se vklopi, to pomeni, da je prišlo do napake elektrotehničnega sistema, povezane z električnim motorjem. Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije

Kontrolna lučka napolnjenosti pogonske baterije

Vklopi se v rumeni barvi, ko nivo napolnjenosti pogonske baterije pade na mejno vrednost. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

Opozorilna lučka napake pogonske baterije

Opozorilna lučka napake pogonske baterije

Če se aktivira skupaj z opozorilno lučko ©, to opozarja na napako, povezano z delovanjem pogonske baterije. Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja dodatnega 12-voltnega akumulatorja

Če se vklopi, jo spremlja opozorilna lučka ® in se zasliši zvočni signal, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja. ELEKTRIČNO VOZILO: napajanje

Opozorilna lučka za omejeno zmogljivost

Opozorilna lučka za omejeno zmogljivost

Prikazano, ko pogonska baterija začasno ne zagotavlja svoje nazivne izhodne moči. V tem obdobju se zmogljivost vozila zmanjša.

Odločite se za lažji slog vožnje, dokler opozorilna lučka ne izgine.

ECO
     kontrolna lučka funkcije

ECO kontrolna lučka funkcije

Opozorilna lučka priklopa napajalnega kabla

Opozorilna lučka priklopa napajalnega kabla

Vklopi se, ko je napajalni kabel priklopljen v vozilo ELEKTRIČNO VOZILO: napajanje

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če kontrolna lučka ne ugasne po vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu proti blokiranju koles prišlo do napake. Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (
     ESC
     ) in sistema proti spodrsavanju

Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila ( ESC ) in sistema proti spodrsavanju

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Vklopi se, ko vključite kontakt ali ko se zažene motor, nato se po nekaj sekundah izklopi SISTEM NADZORA TLAKA V PNEVMATIKAH

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Opozorilna lučka, ki nakazuje okvaro ali nerazpoložljivost aktivnega zaviranja v sili

Opozorilna lučka, ki nakazuje okvaro ali nerazpoložljivost aktivnega zaviranja v sili

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu. Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka za preveliko hitrost

Opozorilna lučka za preveliko hitrost

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti

Kontrolne lučke programa polnjenja

Kontrolne lučke programa polnjenja

Kontrolne lučke za nastavitev klimatske naprave

Kontrolne lučke za nastavitev klimatske naprave