Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

(pri nekaterih izvedenkah)

1 Nastavitev hitrosti prezračevanja in položaja OFF.

2 Funkcija za boljšo vidljivost.

3 Uravnavanje temperature zraka.

4 Vklop samodejnega načina delovanja.

5 Upravljanje klimatske naprave.

6 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

7 Reciklaža zraka.

8 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

Avtomatski način delovanja

Avtomatsko klimatiziranje je sistem, ki zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru in dobro stopnjo vidljivosti ter hkrati optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

AUTO: omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 4.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite z obračanjem gumba 1 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 3 glede na želeno temperaturo.

Čim bolj je stikalo obrnjeno v desno, tem višja je temperatura.

Opomba: za povečanje dosega vozila zmanjšajte raven udobja z obračanjem gumba 3

S kakršnim koli dejanjem na gumbu, ki ni gumb AUTO, sprožite izklop samodejnega načina delovanja.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 2: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega in zadnjega stekla, sprednjih bočnih stekel ter zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 8. Lučka na gumbu preneha svetiti.

To funkcijo izključite s pritiskom gumba 2 ali 4.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Obračajte gumb 6. Prižge se kontrolna lučka na izbranem gumbu.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ö Zrak je usmerjen proti zračnikom na armaturni plošči in proti nogam potnikov.

ô Pretok zraka je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 8: vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča odmrzovanje in odroševanje zadnjega stekla in odmrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 8. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite gumb 5 za izklop klimatske naprave. Vgrajena opozorilna lučka se bo izklopila.

Vključevanje recikliranja ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Ta funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno; v tem primeru vključitev funkcije označuje kontrolna lučka na gumbu 7.

Ročno upravljanje

Pritisnite gumb 7: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite samodejni način delovanja s ponovnim pritiskom na tipko 7, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema obrnite stikalo 1 v položaj »OFF«. Za vklop ponovno zasukajte gumb 1, da prilagodite hitrost prezračevanja, ali pritisnite gumb 4.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.