Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri delujočem motorju in zaustavljenem vozilu na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, nato pa izberite meni »EV programiranje« 2 in zavihek »Klimatska naprava« 4.

Nastavitev ure odhoda

Za dostop do nastavitev udobja pritisnite »Uredi« 3.

Shranite lahko več programov za udobje.

V vozilih, opremljenih s samodejno klimatsko napravo, lahko prilagajate temperaturo 5 prek tega menija in vklopite/izklopite shranjene programe.

Izberite uro in datum 6 za urnik, ki ga želite spremeniti za dostop do nastavitev.

Programirani časi so prikazani v območju A.

Opomba: klimatsko napravo lahko programirate preko aplikacije v pametnem telefonu. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Opomba:

- Programe za udobje lahko izklopite s pritiskom stikala »OFF«.

- najkrajše obdobje med posameznimi programi je dve uri;

- odvisno od vozila, je izbrana temperatura prikazana v meniju 2.

Vklop možnosti »Nastavitev«

Funkcija se vklopi pred časom, ki ga je načrtovala stranka, da vozilo doseže želeno temperaturo preden uporabnik prispe v vozilo, če:

- če je vozilo priključeno na vir električnega napajanja,

- je pokrov motornega prostora zaprt,

- je nivo napolnjenosti pogonske baterije več kot 20 %,

- so vrata zaprta in zaklenjena,

- je motor zaustavljen.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Opomba: če vaše vozilo ni povezano, se program skrajšan na 10 minut, da se ohrani doseg vozila.

Takojšnji vklop klimatske naprave

Klimatsko napravo je mogoče takoj zagnati, če:

- je pokrov motornega prostora zaprt,

- nivo napolnjenosti pogonske baterije je več kot 20 %,

- so vrata zaprta in zaklenjena,

- je motor zaustavljen.

Pri delujočem motorju in zaustavljenem vozilu na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, nato pa meni »EV programiranje« in zavihek »Klimatska naprava« 4. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Izklop nastavljene klimatske naprave

Klimatska naprava se samodejno ustavi približno 10 minut po uri, nastavljeni za konec.

Funkcija se lahko izklopi:

- motor deluje;

- če vtičnica za napajanje ni priključena;

- raven napolnjenosti pogonskega akumulatorja je nižja od 20 %;

- pokrov motornega prostora je odprt.

Opomba: vsaka sprememba, izvedena v 2 urah pred programiranim zagonom, mora biti preklicana in reprogramirana, da se lahko registrira.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.