MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija vam glede na opremo vozila omogoča vklop/izklop in nastavitev določenih funkcij vozila.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema

Dostop do menija za nastavitev

Za dostop do različnih nastavitev pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Nastavitve«, nato zavihek »Vozilo« in zatem še meni »Konfiguracija avta«.

Izbira nastavitev

Izberite zavihek in nato funkcijo, ki jo želite spremeniti (prikaz je odvisen od opremljenosti vozila in države):

a) »Vožnja«:

- indikator glasnosti.

b) »Dostop«:

- Odklepanje voznikovih vrat;

- Zaklepanje vrat med vožnjo;

- Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

- daljinsko zaklepanje/odklepanje ob približevanju;

- Zvok daljinskega zaklepanja;

- Tihi način;

- samodejno zaklepanje.

c) »Luč in brisalci«:

- Zunanja spremljevalna osvetlitev;

- Brisanje v obratni smeri;

- Samodejno brisanje sprednjega stekla;

- brisanje po končanem pranju.

d) »Dobrodošli«:

- Zunanja dobrodošlica;

- Samodejni preklop ogledal navzven;

- Notranja dobrodošlica;

- Samodejni način stropne lučke.

Odvisno od funkcije izberite:

- ON oz. OFF za vklop oz. izklop;

ali

- trajanje za prilagoditev časa, ko so luči vklopljene (npr. za funkcijo »Zunanja spremljevalna osvetlitev«).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

Dostop do menija za nastavitev na prikazovalniku 2

Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 3 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«. Za dostop do menija »Nastavitve« večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 4 ali 5, nato pa izbiro potrdite s pritiskom možnosti 6 OK.

Izbira nastavitev

Pomikajte se z gumbom 4 ali 5, da izberete funkcijo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite 6 »OK« za potrditev (zaslon se lahko razlikuje glede na opremo vozila in državo):

a) »INSTRUMEN.PLOŠČA«:

- Jezik;

- Enota;

- Način;

- barva.

b) »VOZILO«:

- Brisanje zadnjega stekla pri vključeni vzvratni prestavi;

- Samodejno brisanje vetrobranskega stekla;

- Funkcija brisanja kapljic spredaj/zadaj;

- zunanja dobrodošlica.

c) »POMOČ PARKIRANJA«:

- glasnost zvočnega signala.

d) »POMOČ PRI VOŽNJI«:

- Glasnost zvoka opozorila za spremembo voznega pasu;

- Občutljivost opozorila za spremembo voznega pasu;

- Vibracije opozorila za spremembo voznega pasu;

- Občutljivost funkcije »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«;

- opozorilnik za mrtvi kot;

- Aktivno zaviranje;

- opozorilo o hitrosti.

e) »Osvetlitev«:

- Samodejni način stropne lučke;

- Samodejna zunanja spremljevalna osvetlitev;

- zunanja spremljevalna osvetlitev: XX sekund.

f) »Dostop«:

- Zaklepanje vrat med vožnjo;

- Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

- Odklepanje samo voznikovih vrat;

- Samodejno ponovno zaklepanje;

- Tiho zaklepanje;

- Samodejno odpiranje/zapiranje;

- samodejni preklop ogledal navzven.

g) »PONASTAVITEV«.

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Ko izberete vrstico, pritisnite 6 »OK«, da nastavite funkcijo.

Če izberete možnost »POMOČ PARKIRANJA« in nato »GLASNOST« ali »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato »JEZIK«, boste morali znova izbrati eno od možnosti (glasnost signala sistema za pomoč pri parkiranju ali jezik instrumentne plošče). V tem primeru izberite eno od možnosti in potrdite s pritiskom »6 OK«; izbrana vrednost se prikaže z znakom = pred vrstico.

Za izhod iz menija pritisnite 4 ali 5 za dostop do »NAZAJ« in potrdite s pritiskom 6 »OK«. Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti.

Menija za osebne nastavitve vozila ne morete uporabljati med vožnjo. Med vožnjo prikazovalnik na instrumentni plošči samodejno preide v način potovalnega računalnika.