Nazaj na seznam

METLICE BRISALCEV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamenjava metlic brisalcev vetrobranskega stekla 2

Če želite zamenjati brisalce, jih najprej namestite v položaj za servisni pregled B.

Pri vključenem kontaktu in ustavljenem motorju:

- do konca spustite ročico za upravljanje brisalcev (v položaj za hitro neprekinjeno brisanje). Metlici brisalcev se ustavita v položaju B, odmaknjenem od pokrova motornega prostora;

- močno pritisnite gumb 4 in nato odstranite metlico v smeri navzgor.

Montaža

Če želite ponovno namestiti metlico brisalca 2, jo vstavite v ležišče na ročici 3, da se zaskoči (ko slišite klik). Preverite, ali je metlica dobro zapeta.

Za vrnitev metlic v spuščeni položaj se prepričajte, da so metlice so preklopljene na vetrobranskem steklu in nato nastavite 1 ročico v položaj A (z enim premikom): metlice brisalcev vetrobranskega stekla se zložijo v pokrov motornega prostora, ko je kontakt vzpostavljen.

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- metlice in vetrobransko steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem steklu;

- če brisalcev dalj časa ne uporabljate, jih ločite od stekla.

Metlica brisalca zadnjega stekla 5

Pri ročici v položaju mirovanja (izključena):

- dvignite ročico brisalca 6;

- zasukajte metlico brisalca zadnjega stekla 5 (gib C), da se odpne;

- sprostite metlico brisalca zadnjega stekla 5 tako, da jo potegnete.

Montaža

Ravnajte v obratnem zaporedju kot pri demontaži. Preverite, ali je metlica ustrezno nameščena.

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- metlice in vetrobransko steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem steklu;

- če brisalcev dalj časa ne uporabljate, jih ločite od stekla.

- Pozimi pazite, da metlice brisalcev niso primrznjene na steklo (zaradi nevarnosti pregretja pogonskega motorčka brisalcev).

- Redno pregledujte stanje metlic.

Zamenjajte jih, ko brisanje ni več dovolj učinkovito: približno enkrat letno.

Pazite, da vam ročica brisalca ne pade na steklo, ko odstranite metlico (ob zamenjavi): nevarnost razbitja stekla.

Preden zamenjate metlico brisalca na zadnjem steklu, se prepričajte, da je ročica v položaju mirovanja (izključena).

Obstaja nevarnost poškodb.

ZAMENJAVA METLIC BRISALCEV