Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hladilna tekočina

Nivo je preverjen pri izklopljenem motorju in vozilu na ravni površini. Nivo pri hladnem motorju mora biti med oznakama »MINI« in »MAXI« v posodi za hladilno tekočino 1.

Hladilno tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo doseže oznako »MINI« oziroma pade pod njo.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zamrzovanju;

- protikorozijsko zaščito delov hladilnega sistema.

Opomba: za novo vozilo v fazi obratovanja: je raven hladilne tekočine lahko višja od »MAXI« oznake na rezervoarju, nato se spusti med »MINI« in »MAXI« oznaki. To ne predstavlja tveganja.

Ne opravljajte posegov pod pokrovom motorja, ko se vozilo polni ali ko motor ni zaustavljen.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pogonski sistem električnega vozila uporablja enosmerno napetost približno 400 voltov.

Ta sistem je lahko vroč med vzpostavljenim kontaktom in po tem, ko je kontakt izključen. Upoštevajte opozorilna sporočila na nalepkah v vozilu.

Vsak poseg ali sprememba na 400 V električnem sistemu vozila (sestavni deli, kabli, konektorji, pogonska baterija) je strogo prepovedana.

Nevarnost težkih opeklin ali smrtno nevarnega električnega udara.

Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator hlajenja motorja. Na to vas opozarja nalepka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zavorna tekočina

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh. Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če čutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Dolivanje:

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži. Obvezno uporabljajte tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Nivo 2

Običajno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od opozorilne oznake »MINI«.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite navodila za izvajanje kontrole.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju izklopa.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v motornem prostoru so nekateri elementi lahko vroči. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja.

Obstaja nevarnost opeklin ali telesnih poškodb.

Posoda s tekočino za pranje stekel

Dolivanje:

Odstranite pokrovček 3, dolivajte tekočino, dokler je ne vidite skozi odprtino, in nato ponovno namestite pokrovček.

Tekočina

Uporabljajte samo tekočino za pranje vetrobranskega stekla, ki vsebuje zaščito proti zamrzovanju.

Svetujemo vam, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem ali kvalificiranim strokovnjakom.

Opomba: ne uporabljajte trde vode (obstaja nevarnost poškodbe napajalne črpalke ter nalaganja vodnega kamna na črpalki in šobah).

Šobe

Za pravilno nastavitev višine šob za pranje vetrobranskega stekla si pomagajte z iglo ali podobnim orodjem.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

PREVERJANJE NIVOJEV TEKOČINE IN VAROVALK