Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem voznika obvesti, da je v območju zaznavanja A drugo vozilo.

Sistem se vklopi, ko vozilo vozi s hitrostjo med približno 30 km/h in 140 km/h.

Ta funkcija uporablja tipala 1, nameščena v sprednji in zadnji odbijač na obeh straneh.

Posebnost

Tipala ne smejo biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Če je eno od tipal prekrito, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Mrtvi kotočistite senzor«. Očistite tipala.

Ta funkcija je dodatna pomoč, ki opozarja, da se drugo vozilo nahaja v območju mrtvega kota vašega vozila.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti med vožnjo.

Voznik mora biti stalno pripravljen na nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med vožnjo vedno pazite, da v okolici vozila ni premičnih ovir (kot so na primer otrok, žival, otroški voziček ali kolo) oziroma manjših ali ožjih ovir (srednje velik kamen, količek itd.) v mrtvem kotu.

Vklop/izklop

Pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju na zaslonu multimedijskega sistema 2 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, meni »Asistent vožnje«, »Opozorilo za mrtvi kot« in nato »ON« ali »OFF«.

Indikator 3

Smerokaz 3 je nameščen na vsakem stranskem vzvratnem ogledalu 4.

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 4, da bodo kontrolne lučke dobro vidne 3.

Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Pri vožnji po ozki cesti zato lahko zazna vozilo, ki vozi po nasprotnem pasu.

Delovanje

Ta funkcija vas opozori:

- če je hitrost vozila med 30 km/h in 140 km/h;

- če je vozilo v območju mrtvega kota in se premika v isti smeri kot vaše vozilo.

Ko vozilo prehiti drugo vozilo, se indikator 3 vključi, če prehiteno vozilo ostane v mrtvem kotu več kot eno sekundo.

Prikaz B

Funkcija je vključena in ne zaznava nobenega vozila.

Prikaz C

Prvo opozorilo: indikator 3 pomeni, da je bilo v območju mrtvega kota zaznano vozilo.

Prikaz D

Pri vklopljenem smerokazu indikator 3 utripa, dokler funkcija zaznava vozilo v območju mrtvega kota na strani, v katero nameravate obrniti volan. Če izklopite smerokaz, indikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz C).

Kdaj sistem ne deluje

- Vozilo se ne premika;

- promet je gost;

- pri vožnji v ovinek;

- če sprednja in zadnja tipala hkrati zaznavajo predmet (npr. pri prehitevanju dolgega tovornjaka).

-...

Zaradi tipal na odbijačih mora kakršenkoli poseg (popravilo, zamenjava, barvanje itd.) opraviti usposobljeni strokovnjak.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite opozo. za mrtvi kot«. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opomba: ob zagonu motorja lučka indikatorja 3, zaslon B, trikrat utripne. To je normalno.

- Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

- V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih (močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava tipal lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju tipal (popravila, zamenjave itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- zapletena okolica (kovinski mostovi, tuneli, ceste z ovirami na robu itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Omejitve delovanja sistema

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti tipala čista in brez sprememb.

- Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov, ki se premikajo v bližini vozila (motorji, kolesa, pešci itd.).

- Ko vozilo zapelje v cestne zavoje, lahko sistem začasno preneha zaznavati vozila na vzporednih voznih pasovih.

- Sistem se morda ne odzove v primeru znatne razlike v hitrosti glede na druga vozila.

- Če vozilo prehiteva dolgo vozilo (npr. težko tovorno vozilo, ki vozilo prehiteva s podobno hitrostjo), lahko sistem prekine opozorilo pred koncem manevra.

- Vozilo vozi po ovinkasti cesti.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- tipala so bila poškodovana (zadnji odbijač),

- vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.

UPORABA SISTEMA ZA OPOZARJANJE O MRTVEM KOTU