Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka

2 Funkcija za boljšo vidljivost

3 Pritisnite gumb za nastavitev hitrosti prezračevanja in izklop sistema.

4 Stikalo za vklop klimatske naprave.

5 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

6 Reciklaža zraka

7 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

Gretje in klimatsko napravo je mogoče uporabljati le pri delujočem motorju.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

(odvisno od izvedbe vozila)

S tipko 4 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) delovanje klimatske naprave.

Sistema ni mogoče vklopiti, če je gumb 3 v položaju OFF.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Nasvet: da optimizirate čas delovanja vozila, klimatsko napravo izklopite, ko je zunanja temperatura prijetna.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Zasukajte gumb 3 v enega od osmih položajev za vključitev prezračevanja in nastavitev količine dovajanega zraka.

Položaj OFF

V tem položaju:

- se gretje ali klimatska naprava samodejno izklopi;

- je hitrost prezračevanja v potniškem prostoru enaka nič;

- med vožnjo se lahko vseeno dovaja nekaj zraka.

Tega položaja ne uporabljajte prepogosto in za daljši čas.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Uravnavanje temperature zraka

Obrnite gumb 1 v enega od osmih položajev za nastavitev temperature. Čimbolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 5.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ö Zrak je usmerjen proti zračnikom na armaturni plošči in proti nogam potnikov.

ô Pretok zraka je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 7: vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča hitro odroševanje/odmrzovanje zadnjega stekla in zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 7. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Nasvet

Ob zmrzali slano z zadnjega stekla raje odstranjujte z ročnim strgalom kot s funkcijo za ogrevanje/sušenje, da zmanjšate porabo energije.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 2: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odmrzovanje in sušenje vetrobranskega stekla in prednjih bočnih stekel. Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave ali gretja.

To funkcijo izklopite tako, da izberete želeno nastavitev (porazdelitev zraka, hitrost prezračevanja, temperatura, reciklaža zraka).

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite gumb 6: prižge se vgrajena kontrolna lučka. Pri tem načinu delovanja zrak v notranjosti kroži brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Izključevanje klimatske naprave

Pritisnite gumb 3.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih in vetrobranskega stekla in nekoliko neprijeten vonj v notranjosti. Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb 6, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

UPORABA AVTOMATSKE KLIMATSKE NAPRAVE