VARNOSTNI PASOVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vsem potnikom v vozilu svetujemo, naj se vedno pripnejo z varnostnimi pasovi. Upoštevajte predpise glede uporabe varnostnih pasov, ki veljajo v posameznih državah.

Varnostni pasovi na zadnjih sedežih bodo pravilno delovali le, če bo zadnja sedežna klop dobro zaskočena na svojem mestu. ZADNJA SEDEŽNA KLOP: funkcionalnost.

Nepravilno naravnani ali zviti varnostni pasovi lahko v primeru nesreče povzročijo resne poškodbe.

Z enim varnostnim pasom se lahko priveže samo ena oseba, ne glede na to, ali gre za otroka ali odraslega človeka.

Tudi nosečnice morajo biti pripete z varnostnim pasom. V tem primeru pazite, da medenični pas ne pritiska premočno na spodnji del trebuha, pri čemer pa pasu ne smete razrahljati z dodatnimi predmeti.

Pred zagonom mora voznik najprej nastaviti položaj za vožnjo, ki mu najbolj ustreza, nato pa si morajo vsi potniki ustrezno nastaviti varnostni pas za najboljšo možno zaščito.

Nastavitev položaja za vožnjo

- Pravilno se usedite na sedež (pred tem slecite plašč, jakno...). To je zelo pomembno za pravilen položaj hrbta;

- sedež nastavite tako, da boste med vožnjo z nogami brez težav dosegli vse pedale. Sedež mora biti v položaju, ki vam bo zagotavljal neovirano upravljanje s pedali. Naslonjalo mora biti nastavljeno tako, da so roke pri držanju volana rahlo skrčene;

- naravnajte višino volana.

Nastavitev varnostnih pasov

S hrbtom se naslonite na naslonjalo sedeža.

Ramenski pas 1 mora biti speljan čim bližje spodnjemu delu vratu, ne da bi nanj pritiskal.

Medenični pas 2 mora biti speljan plosko preko stegen ob medenici.

Pas se mora čvrsto oprijemati telesa. Npr.: ne nosite predebelih oblačil in ne vstavljajte raznih predmetov med pas in telo.

Zapenjanje

Počasi in brez sunkov vlecite pas, tako da boste lahko pravilno zapeli zaskočni jeziček 3 v zaponko 5 (potegnite jeziček 3, da preverite, ali je pravilno zapet). Če se pas med odvijanjem zablokira, ga nekoliko povlecite nazaj in ponovno odvijte.

Če se varnostni pas povsem zablokira, ga počasi, vendar močno potegnite, da ga izvlečete še za približno 3 cm. Nato ga spustite, da se sam od sebe navije na navijalni boben. Ponovno ga odvijte.

Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka na prikazovalniku za nepripete varnostne pasove spredaj 6

Prižge se ob zagonu motorja in če varnostni pas ni pripet, ko vozilo doseže hitrost okrog 20 km/h, začne utripati in vklopi se zvočni signal, ki se oglaša približno dve minuti.

Opomba: če je na sedišču sovoznikovega sedeža kakšen predmet, se v določenih primerih lahko prižge opozorilna lučka.

Opozorilnik za nepripet varnostni pas (glede na vozilo)

Opozorilna lučka ß se glede na vrsto vozila prikaže na osrednjem prikazovalniku s prikazom 7.

V vseh primerih se ta sporočila prikažejo ob vsakem:

- zagonu vozila;

- odpiranju vrat;

- zapenjanju ali odpenjanju zadnjih varnostnih pasov (v tem primeru se zasliši še zvočni signal, dolg približno eno minuto).

Opomba: če je na enem od sedišč sprednjih sedežev predmet, se v določenih primerih lahko vklopi opozorilna lučka.

Vedno se prepričajte, da so potniki na zadnjih sedežih pripeti in da prikazano število pripetih varnostnih pasov ustreza številu zasedenih sedišč na zadnjih sedežih.

Na prikazu 7:

- zelen indikator: varnostni pas pripet;

- rdeč indikator: varnostni pas ni pripet;

- siv indikator: sedež ni zaseden.

Odpenjanje

Pritisnite gumb 4 in pas se samodejno navije na navijalni boben. Pridržite ga z roko.

Nastavitev višine prednjih varnostnih pasov

Z gumbom 8 lahko nastavite višino pritrdišča ramenskega dela pasu 1, tako da je slednji pravilno speljan, kot je predhodno opisano. Pritisnite na gumb 8 in zvišajte ali znižajte višino pritrdišča pasu. Po opravljeni nastavitvi preverite, ali je pritrdišče dobro učvrščeno.

Varnostni pasovi na zadnjih stranskih sedežih 9

Zapenjanje, odpenjanje in nastavljanje potekajo na enak način kot pri varnostnih pasovih na prednjih sedežih.

Varnostni pas na zadnjem srednjem sedežu

Počasi odvijte pas 10 iz njegovega ležišča in zataknite jeziček 11 v ustrezno črno zaponko 13.

Zapnite premični jeziček 12 v ustrezno rdečo zaponko 14.

Preverite pravilno namestitev in delovanje varnostnih pasov na zadnjih sedežih po vsakem spreminjanju položaja zadnje sedežne klopi.

Naslednja opozorila veljajo tako za varnostne pasove na prednjih sedežih kot za varnostne pasove na zadnjih sedežih.

- Spreminjanje tovarniško vgrajenih elementov sistema varovanja ni dovoljeno za: varnostne pasove, sedeže in njihove pritrdilne točke. Glede posebnih primerov (npr. namestitev otroškega sedeža) se posvetujte s predstavnikom znamke svojega vozila.

- Ne uporabljajte raznih predmetov za razrahljanje pasu (na primer: sponk, ščipalk ...), sicer vas pas, ki se ne bo dobro prilegal telesu, v primeru nesreče ne bo dovolj dobro varoval.

- Nikoli ne speljite pasu pod roko ali za hrbtom.

- Ne uporabljajte istočasno enega pasu za več oseb. Prav tako nikoli ne pripenjajte s svojim pasom dojenčka ali otroka v vašem naročju.

- Pas ne sme biti nikoli zavit.

- Po prometni nesreči preverite in po potrebi zamenjajte varnostne pasove. Zamenjajte tudi pasove, na katerih ste opazili poškodbe.

- Pri ponovnem nameščanju zadnje sedežne klopi pazite, da so varnostni pasovi in zaponke pravilno speljani in jih bo mogoče pravilno uporabljati.

- Pazite, da je jeziček varnostnega pasu vstavljen v ustrezno zaponko.

- V območje ohišja zaponke varnostnega pasu ne postavljajte predmetov, ki bi lahko ovirali njegovo pravilno delovanje.

- Preverite, ali je zaponka ustrezno nameščena (osebe ali predmeti je ne smejo prekrivati, poškodovati, pritiskati nanjo itd.).