Nazaj na seznam

FUNKCIJA AUTOHOLD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenem vozilu (npr. pred semaforjem, na križišču, v prometnem zastoju itd.) funkcija zagotovi zavorno silo tudi, ko voznik spusti zavorni pedal.

Zavorna sila se sprosti, takoj ko voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi.

Aktiviranje

Uporabite stikalo 2.

Opozorilna lučka stikala 2 zasveti in potrdi vklop funkcije.

Deaktiviranje

Hkrati pritisnite zavorni pedal in 2 stikalo.

Opozorilna lučka stikala 2 ugasne in potrdi izklop funkcije.

Če se zavorna sila vzdržuje, se parkirna zavora samodejno vklopi v naslednjih primerih:

- če voznik zapusti vozilo;

ali

- če je vozilo zaustavljeno več kot približno tri minute.

Pogoji za vzdrževanje zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznikov varnostni pas je pripet;

in

- samodejna parkirna zavora je sproščena;

in

- vozilo ni zaustavljeno na klancu z velikim naklonom.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči pomeni, da se zavorna sila vzdržuje.

Pogoji za prekinitev zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi;

ali

- voznik izklopi funkcijo.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po vsakem zagonu se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Kontrolna lučka na stikalu 1 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.