Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri delujočem motorju in zaustavljenem vozilu na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, nato pa meni »EV programiranje« in zavihek »Klimatska naprava« 4.

Nastavitev časa vklopa funkcije

Za dostop do nastavitev udobja pritisnite »Uredi« 3.

Shranite lahko več programov za udobje.

V tem meniju lahko nastavite temperaturo 2 in vklopite/izklopite shranjene programe.

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas 6, ki ga želite spremeniti.

Opomba:

- Programe za udobje lahko izklopite s pritiskom stikala »OFF«.

- Najkrajše obdobje med posameznimi programi je 2 uri.

- Izbrana temperatura se prikaže v meniju 5.

Programirani časi so prikazani v območju A.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Vklop možnosti »Nastavitev«

Funkcija se vklopi dve uri pred programiranim časom, da se pravočasno doseže želena temperatura, če:

- če je vozilo priključeno na vir električnega napajanja,

- je pokrov motornega prostora zaprt,

- je nivo napolnjenosti pogonske baterije več kot 20 %,

- so vrata zaprta in zaklenjena,

- je motor zaustavljen.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Takojšnji vklop klimatske naprave

Klimatsko napravo je mogoče takoj zagnati, če:

- je pokrov motornega prostora zaprt,

- je nivo napolnjenosti pogonske baterije več kot 40 %,

- so vrata zaprta in zaklenjena,

- je motor zaustavljen.

Pri delujočem motorju in zaustavljenem vozilu na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, nato pa meni »EV programiranje« in zavihek »Klimatska naprava« 4. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Izklop nastavljene klimatske naprave

Klimatska naprava se samodejno ustavi približno 10 minut po uri, nastavljeni za konec.

Funkcija se lahko izklopi:

- če vtičnica za napajanje ni priključena;

- raven napolnjenosti pogonskega akumulatorja je nižja od 20 %.

Opomba: vsaka sprememba, izvedena v 2 urah pred programiranim zagonom, mora biti preklicana in reprogramirana, da se lahko registrira.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ne pozabite, da lahko temperatura v notranjosti vozila v toplem in/ali sončnem vremenu zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.